Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. Česká literatura 30. - 50. let 19. století (romantismus a realismus v Čechách)

16. 3. 2009

10. Česká literatura 30. - 50. let 19. století (romantismus a realismus v Čechách)

a)   Charakterizujte rysy romantismu a realismu (hl. postavy, prostředí, jazykové prostředky u realismu).

Romantismus

Námět vychází z romantického životního pocitu = pocity osamění, odcizenosti světu, rozpor mezi snem a skutečností, člověkem a společností, následuje nutnost konfliktu, revolta proti bezcitné společnosti, ale hrdina je sám, proto končí vzpoura tragicky.

 

Hrdina     - cítí se výjimečný a osamělý, snílek, své sny nemůže uskutečnit; následuje vzpoura, bojuje proti konvencím, splývá většinou s autorem.

 

Hrdinka   - osamělá, čistá, ale nedokáže překročit společenské konvence.

 

Autor   - snaží se vyjádřit svůj vnitřní svět, který je ovládán romantickým životním pocitem

            - klade důraz na prožitek

 

Prostředí    - realistické se snaží objektivně popsat skutečnost

                  - romantické chce vytvořit atmosféru, vzbudit emoce, je výlučné, je únikem před realitou

                           a) do minulosti (středověké hrady, zámky, ...)

                           b) do fantastických přírodních scenérií (bouře)

                           c) k národním tradicím (lidová tvorba, vesnice)

 

Realismus

Námět - zpravidla společenský problém, který se realistická literatura snaží ztvárnit objektivně se snahou o  vědeckost, neřeší ho, pouze na něj upozorňuje.

 

Hrdina - typický pro danou společenskou vrstvu, během děje se vyvíjí

 

Autor   - zpravidla není účastníkem děje, stojí nad příběhem, své názory uplatňuje výběrem faktů a volbou postav

 

Prostředí - skutečné, zpravidla přesně popsané

 

Jazykové prostředky        - snaha o pravdivé zachycení jazyka hrdinů _ hovorový jazyk, slang, argot, vulgarismy, nářečí apod.

 

b)   Josef Kajetán Tyl.

      3 tématické okruhy jeho drama.

      Co chápete pod pojmem dramatická báchorka?

Josef Kajetán Tyl      (1808 - 1856)

      - narodil se v Kutné Hoře

      - tvůrce českého realistického dramatu

      - novinář a redaktor: Květy, Sedlské noviny

      - organizátor českého společenského života; bály besedy, recitace

      - herec, dramatik, povídkář (hrál i v kočovných společnostech)

 

      povídky:

   Rozervanec      - posměšně kritizuje Máchu (znal ho) - časem na toto dílo reagoval K.H. Borovský, který Tyla kritizuje a hodnotí posměšně v povídce „Poslední Čech“

 

   historické povídky:

   Dekret Kutnohorský“ - týká se UK a  doba Václava IV.

   Rozita Ruthardová

 

   drama:

   1) drama ze současnosti:

   Paličova dcera     - kritika společnosti

                                 - dcera, která trestá dítě za hříchy svých rodičů

 

   Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka

                           - mapuje pražské prostředí na počátku 19. st.

                        - část textu je v němčině