Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. Nejvýraznější osobnosti české samizdatové a exilové literatury

16. 3. 2009

21. Nejvýraznější osobnosti české samizdatové a exilové literatury

 

a)   Poezie.

a) autoři bez možnosti publikace v oficiální literatuře

sbírky Seiferta, Skácela, Mikuláška, Šiktance

 

b) písničkáři – protestní písně, obžaloba a  výsměch, proti totalitní moci

 

Karel Kryl           (1944 – 1994)

Píseň „Bratříčku zavírej vrátka“ - deska vychází před emigrací

- reakce na 21. srpen 1968

- hraje a zpívá Kryl

V cizině vychází v nakladatelství Index  Kníška Karla Kryla

 

Jaroslav Hutka            (1947)

- píseň „Havlíčku, Havle“ - reakce na uvěznění Václava Havla

 

Jaromír Nohavica

Karel Plíhal

 

c) underground

reakce na nesmyslný totalitní režim, časté problémy s policií, i vězení

hlavní rysy     - antipoetičnost

                     - syrová obratnost

                           - drsnost výrazu

                     - vulgarismy

 

Zdroje

1. tzv. totalitní realismus – co nejpřesnější záznam nejbanálnější autority

 

Egon Bondy        (1930)

- do roku 1989 mu nic nevydali, básník, prozaik, filozof (buddhismus, indická f.)

- v poezii depoetizace, říkankovitost, citace frází a banalit

 

sb. „Nesmrtelná dívka

 

2. trapná poezie

poetizace trapného

Ivo Vodseďálek

 

3. Odkrýt podlost stalinského mýtu kritickou metodou

 

Starší generace

Egon Bondy

 

Ivan Martin Jirous – Magor

- dějiny umění, umělecký vedoucí skupiny Plastic People

- redigoval časopis Vokno

 

Mládí nevykouřené“ 1980

b. Vídeň

 

Magorovy labutí písně  1981 - 85

píše ve vězení

 

Magor dětem“ 1982 – 1986

pro své dcery

 

ironická, sarkastická, ale i expresivní poezie

Magorův soumrak  1985 - 97   - už nepatří do samizdatu

 

Mladší generace

Jáchym Topol

„Miluji tě k zbláznění“ – sbírka

 

próza např. „Sestra

 

b)   Próza.

a) generační psychologický román

 

Josef Škvorecký         (1924)

Tankový prapor  Toronto 1971

- generační výpověď - vojenská služba 50.let.

- příběh vojáka, který se dostává do konfliktu s omezeností vojenských důstojníků - intelektuál

- dostává se do křížku absolutní moc důstojníků  x  prostí lidé  („malý ďábel)

 

Mirákl  Toronto 1972

- Danny Smiřický jako učitel na střední dívčí škole, vztah s jednou studentkou.

- popisována jeho emigrace.

 

Prima sezóna  Toronto 1975

- 6 částečně autobiografických příběhů z 2. sv. války. Malé město - asi Náchod

                    

Příběh inženýra lidských duší

Danny – střední věk, pedagog na VŠ

3 časové roviny      - současnost v USA

                              - 1968 Praha

                                    - 2. sv. válka – Náchod

filozofické úvahy, postmodernismus, vývoj lidských vztahů

 

Zdena Salivarová        (1933)

- manželka Josefa Škvoreckého, zpěvačka, překladatelka, spisovatelka

- spolupracuje s nakladatelstvím 68 Publisher v Torontu

 

Honzlová“ 1962 Toronto

- příběh členky tanečního souboru, nepříznivý třídní původ – její otec emigroval do USA, má mladší sestru – rozumí si s vojáky. Bydlí v pavlačovém domě na okraji Prahy. Její sestra otěhotní. Jana – nejede na zájezd – kádrově nevyspělá, je v Praze – hlídá kancelář, dostane se ke svým kádrovým materiálům a s hrůzou zjistí, kolik lidí na ní donáší. Chce odjet do Ameriky. Nalepí se na ní úředník, když chce získat pas. Upoutá na sebe pozornost. Je na ní hodná jen uklízečka – umírá. Jedna tragédie za druhou. Pavlač nakonec spadne – umírá její bratr. Jana dostává pas – přemýšlí zda odjet nebo zůstat.

Odsouzení totalitního režimu lidským způsobem

 

Ivan Klíma        (1931)

- v dětství  3 roky v Terezíně

- vystudoval bohemistiku a literární vědu

- okupaci 1968 odmítl

- 1969 – 70 přednášel na Michigenské univerzitě v USA

- vrací se, zákaz publikování a shání práci

 

Má veselá jitra

- povídková kniha - pondělí až neděle.

- povídka Ve středu ráno

- instruktáž o šizení lidí při prodeji kaprů, nakonec jim kapry rozkradou.

 

Bohumil Hrabal

Městečko, kde je zastavil čas“ Insbruck 1978

 

Obsluhoval jsem anglického krále

- číšník – mládí, vyučil se v těch nejlepších  hotelích, obsluhoval anglického krále, jeho snem je stát se hoteliérem, daří se mu, provdá se za Němku. Stane se z něj hoteliér, 1948 přišel o všechno. Manželka ho opustí. Skončí na samotě jako cestář.

 

Příliš hlučná samota“ 1989

Hanťa pracuje ve staré balírně papírů, polomechanizace, nosí domu knihy. Chodí do práce jen když se mu chce. Provoz se bude rušit. Přechází do továrny. Odličtěnost. Umírá mezi knihami - zasypou ho.

 

Proluky“ 1991 - vyprávění ústy jeho manželky - autobiografické prvky

b) lidé na okraji společnosti

 

Eva Kantůrková        (1930)

- FFUK, práce v MF, socialistický svaz mládeže jako funkcionářka. Od roku 1967 literární práce, okupaci odmítla, po roce 1969 zákaz publikování. 1981 obžaloba z rozvrácení republiky – vězení.

 

Přítelkyně z domu smutku

- kniha portrétů žen z vězení

 

Jan Trefulka       (1929)

- studoval literární vědu a estetiku

- různá zaměstnání (traktorista, redaktor aj.)

 

Veliká stavba  1982 Kolín nad Rýnem

Hlavní hrdina ing. Baumann – stavební firma. Začala se stavět veliká stavba – nemá budoucnost, nedostatek surovin, málo pracovní síly. Byla zastavena. Stále se tam vozí materiál. Baumann tam jede. Nemůže se doptat, kde stavba stojí. Dojede tam, otevře mu Rykl a 4 muži. Je s nimi na ubytovně. 4 muži – lidé na okraji společnosti. Na jednoho čeká soud – dostal trest smrti. Cvok ho zabije a zabetonuje. Rykl vyhrožuje Baumannnovi, že má stavbu doporučit. Je  z něj ředitel stavby.

- lhostejnost lidí na okraji společnosti, pasivita člověka

- humor, ironie, sebeironie

- závěr - nedoporučí stavbu, policie přijede, zjistí že je tam hodně mrtvých těl. Rykl jde do vězení.

 

c) intelektuální próza

Milan Kundera       (1929)

- FFUK Praha – nedokončil

- 50. léta AMU, zde později učil

- okupaci 1968 odmítl

- 1970 propuštěn

- od roku 1975 v Paříži – učí na Sorbonně

- považován za nejlepšího světového autora

Žert“ 1967

- děj v letech 1948 – 1965, VŠ – Ludvík zamilován do Markéty, doba budování socialismu. Markéta odjíždí na školení.Píší si dopisy, Ludvík ze žertu oslavuje Trockého, je na černé listině. Je vyloučen ze školy. Jde k PTP – vojna. V roce 1956 rehabilitován. Svede manželku přítele, který ho vyhodil z VŠ. Ten je ale rád. Helena je velice raněna, chce spáchat sebevraždu.

 

Nesnesitelná lehkost bytí“ Toronto 1985

 - Tomáš miluje Terezu, odjíždí s ní do Švýcarska. Zde se ale stýká se Sabinou. Tereza proto odjíždí zpět do Prahy. Tomáš za ní odjíždí a vzdá se kvůli ní místa chirurga. Tereza je na venkově a pozdě poznává, že dopisy které Tomáš dostává nebyly od žen, ale od jeho syna z jeho 1. manželství. Tomáš se kvůli ní vzdal síly i poslání.

 

Nesmrtelnost“ 1990 Toronto

- složitý román myšlenkově i formálně – autor pro své úvahy vytváří dějové zápletky, které spolu na první pohled nesouvisí

úvahy o nesmrtelnosti lásky, umění

 

Ludvík Vaculík

- 1941 – 45 pracoval u Bati ve Zlíně

- 1946 – 50 novinařina na pražské vysoké škole politické

- vychovatel, novinář, redaktor

- od roku 1969 spisovatel

 

proslul statí „2000 slov

- vyšla v červnu 1968 v literárních listech, proti socialismu

 

70.léta zákaz publikování, zakládá edici Petlice

Morčata“ 1970

- odsouzení pasivity člověka české společnosti po roce 1968

 

Český snář“ 1980 vydává Petlice, 1982 Toronto

- otevřená dokumentární výpověď  o životě představitelů neoficiální české kultury 70. let. Deníkové zápisy - beznaděj současného stavu společnosti, úvahy o budoucnosti, morální úpadek. Úloha dizidentů chartistů (charta 77). Skutečné postavy - Vlasta Chramostová.

 

Srpnový rok“ - fejetony z let 1988 – 1989

 

Pavel Kohout       (1928)

- v první polovině 50.let úspěšný svazácký funkcionář

- 1949 kulturní atašé v Moskvě

- 1950 – 1956 vysoké funkce v tisku a televizi

- spisovatel z povolání

-  po roce 1968 zákaz publikování

- 1978 roční pobyt na západě - návrat znemožněn - žil ve Vídni

 

August, August, august  1968

- divadelní hra z cirkusového prostředí, klaun se chce stát ředitelem cirkusu, ale protože má moc fantazie, je sežrán lvy. Lidé s fantazií nemají na tomto světě místo.

 

V emigraci

Kde je zakopán pes  1987 Kolín nad Rýnem

memoáromán - vzpomínky na konec 70. let v ČSR

 

Hodina tance a lásky“ 1989 Kolín nad Rýnem

- 2. sv. válka - malá pevnost Terezín, sonda do myšlení Němce, pár dní v roce 1943 - německá rodina - otec - věří myšlenkám Hitlera, matka -následuje svého muže, vychovávají svoji dceru. Chce se stát baletkou, dostane učitelku - Maďarku - její rodina je v koncentračním táboře, odjíždí. Jejich dcera se ptá, proč její učitelka nejede s nimi.Hádky v rodině. Pošle dopis Hitlerovi o chování svého otce. Maďarky se má zbavit mladý Němec, nakonec umře. 1972 přijíždí jejich dcera se svým manželem z USA do Terezína. Její otec byl popraven, matka a dcera žijí v bídě. Potká Američana - odjíždí s ním.

 

Nápady sv. Kláry“ Toronto 1981

- příběh o Klárce - vidí budoucnost. Klára viděla příklady z matiky - všichni mají jedničku. Ve škole a později i v celém městečku je poprask. 2 pohledy - církev a komunistická strana. Vidí výbuch - neví kdy a kde. Vybuchne kotel ve škole. Políbí ji chlapec a její schopnost je pryč.

 

 

d) jiná témata

 

Lenka Procházková        (1951)

- FFUK Praha, publikovala v časopise pod pseudonymem

 

Růžová dáma“ 1981

- milostný příběh, lidé na okraji společnosti

dívka - sirotek, žije u babičky. Je znásilněna. Nevěří ve vztah na celý život a když věří, tak to nevyjde. Pracuje jako prodavačka. Kluk - matka pije, chlapi. Má sestru - narozeniny - matka přijde opilá a mužem - zraní ho. Jde do pasťáku. Seznámí se s tou dívkou - vztah, láska. Uvěří v lásku. V den jeho 18. se vezmou. Vyspí se s doktorem - přijde tam její muž - odchází. Rozvedli se na dálku.

 

Vladimír Škutina        (1931)

- humorista, prozaik

- 1962 - 10 měsíců za urážku prezidenta Novotného

- 1967 - 69 práce v ČT pořad „Co tomu říkáte, pane Werichu“ – společenská témata

- 1969 - 74 vězněn za činnost v ČT - podlomené zdraví

- 1974 invalidní důchod

- 1977 podepsal Chartu – odejmuli mu důchod

- 1978 – emigrace do Švýcarska

 

Prezidentů vězeň“ 1969

- svědectví z vězení 60. let