Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. Vývoj světového dramatu od jeho počátků do dneška

16. 3. 2009

26. Vývoj světového dramatu od jeho počátků do dneška

 

a)   počátky světového divadla ve starém Řecku, co je komedie a tragédie, schéma klasického řeckého dramatu

Drama vznikalo z básní boha Dionýsa, hry měly ráz masových podívaných, soutěže o nejlepší hru a herce, soutěže trvaly 4 dny. 1. – komedie, 2. – 4. den tragédie

 

Tragédie - rozkvět 5. stol. Př.n.l.

Znaky  -    čerpá z mytologie(téma)

-         hrdinové odvážní a stateční nebo krutí

-         konflikty se silnějšími končí tragicky

-         forma:verš

-         existence chóru

-         jednota místa, času a děje

-         děj se nečlení na dějství

-         spojení mluveného slova, zpěvu a tance

 

Vnitřní výstavba děje

-         úvod - expozice

-         zápletka - kolize

-         vyvrcholení konfliktu - krize

-         zvrat - peripetie

-         závěr - řešení konfliktu - katastrofa(tragédie)

 

Aischylos

Oresteia“ - trilogie, 458 př.n.l.

Vyjadřuje konflikt mezi starou a novou společností, mravní problém viny a trestu, pomsty

 

Sofoklés

Antigona“ - 442 př.n.l.

Doba po Trojské válce

 

Král Oidipus

Hlavní hrdina trestán za viny. Jichž se dopustil nevědomky

 

Euripides

Médea“ - 431 př.n.l.

Pověst o Argonautech, chtěli získat zlaté rouno. Iáson jde pro zlatá rouno a Médea mu pomůže a uteče s ním. Má s ním 2 děti. Iáson se zamiluje do dcery místního vládce, Médea je uražena a pošle nevěstě šaty, díky kterým uhoří ona i její otec. Poté zabije své děti.

 

Komedie rozvoj asi o ½ století déle než u tragédie

Aristofanés

Jezdci“ - 424 př.n.l.

Mír

Žáby“ - patří do helenistického období

Zpravidla politická satira, aktuální politické otázky, chóry, výsměch, fantastické prvky

 

Nová komedie – bez politické satiry, kritika nedostatků lidských – helenistické období

Menandros (342 - 293 př.n.l.)

Hry jen ve zlomcích – „Škarohlíd

 

Římská komedie - vznikla na základě helenistické nové komedie přidáním lidových prvků. Komedie má rysy frašky – obhroublý, vulgární humor. Hrdinou jsou nevěstky, kuplíři, vychytralí otroci.

Titus Maccius Plautus (251 - 184 př.n.l.)

Lišák Pseudolus

Komedie o hrnci“ - inspirace pro Moliéra

 

a)   Divadlo ve středověku, první česká hra.

Středověk znamená přeryv ve vývoji evropského dramatu a zároveň také počátek . Antická tradice je v tomto období zasunuta a zapomenuta. Od 10. stol. Se však objevuje náboženské drama, které vychází z dramatizace církevních témat a z církevních obřadů. Lze rozlišovat dva typy těchto náboženských her - mysterie (hry pašijové - hry o kristově utrpení), miracule (zázračné hry). Současně vznikalo i drama světské - sotie (hry satirického zaměření)

Drama v Čechách - psáno latinsky, první hra - „Mastičkář

Námět - 3 Marie jdou pro vonné masti, protože chtějí nabalzamovat Kristovo tělo, Obraz středověkého tržiště, šarlatánství prodavače mastí a léků

 

c)   Renesanční anglické drama, charatkeristika Shakespearových her, proč dodnes oslovují diváka?

William Shakespeare (1564 - 1616)

Největší dramatik anglické literatury

Narodil se ve Stradfordu nad Avonou, oženil se kolem 20 let, odešel do Londýna k divadelní společnost, byl spolumajitel divadla, ke konci života do Stradfordu, napsal 37 her.

 

1.      komedie

Sen noci svatojánské

Příběh s pohádkovými prvky, o kouzelné noci na svatého Jana, obloudí herce ( 2 dívky, 2 chlapci) nápoj lásky

 

Zkrocení zlé ženy

otec má 2 dcery, starší Kateřina, mladší chce svatbu, ale musí mít svatbu společně, Kateřina se konečně vdá - a zde je mužem „zkrocena“

„Mnoho povyku pro nic“

 

2.      historické hry

anglická „Richard III.“, „Jindřich VI.

římská „Julius Caesar

 

3.      tragédie

Hamlet

proti touze po moci (Claudius)

 

Romeo a Julie

historická událost z počátku 14. stol. V Itálii. Ve Veroně jsou dva znepřátelené rody- Montekové a Kapuletová. Romeo se zamiluje do Julie. Balkonová scéna, slib manželství - mnich Vavřinec je tajně oddá. Julie je nucena do nechtěného svazku. Romeo zabije Juliina bratrance - musí z města. Julie vypije nápoj, po kterém vypadá jako mrtvá - Romeo se zabije, Julie se probudí a probodne se dýkou, matka umírá žalem. Pochmurný mír.

 

Othello

příběh závistivce a žárlivce Jaga, který dokázal duši Othella natolik rozvrátit, že byl schopen vraždit.

 

Král Lear

2 dějové linie

 

Magbeth

touha po moci, prolínání reálného s nadpřirozeným

 

rysy dramatu:

-         neomezenost látky, místa, času

-         obraz pozemského života, kladné i záporné lidské vlastnosti

-         postavy žen nepodřízené, lidové postavy – Juliina chůva

-         příčinou je lidská vášeň náhoda , ne osud jako u antických dramat.

-         Komické prvky nejsou odděleny od tragických

Lope de Vega (1562 – 1635)

Fuente Ovejuna

hra založena na skutečné události - zbouření lidu proti církevním hodnotám(komtur) - jeho smrt, vesnice je souzena - kdo je vrah, každý opakuje Fuente O vejuna, královský soudce kpituluje před jednotností venkovanů a nikoho nepotrestá

obraz odboje proti vůli a útisku

 

c)   Klasicistní francouzská komedie a tragédie.

1.      tragédie

Pierre Corneille (1606 - 1684)

Cid“ (1636)

základním konfliktem je rozpor mezi ctí, povinností a láskou. Rodrigo - smysl pro čest a odvahu, spor o panovníkův zájem, hájí zájem svého otce. Nucen vstoupit do souboje s otcem své milé (Xiména), zabije ho. Xiména musí ctít otce, oblékne se do černého a Rodriga zavrhne i když ho miluje. Po roce král rozhodne, aby se vzali.

 

Jean Racine (1639 - 1699)

Faidra

starý antický námět, osudová vášeň, láska k nevlastnímu synovi

 

2.   komedie

Moliere (1622 - 1673) Jean Baptist Poquelin

Od mládí láska k divadlu, u herecké kočovné společnosti, herec, režisér, spisovatel, ředitel královského divadla v Paříži

Rysy:

-         kritika typických lidských nedostatků (lakota, pokrytectví, hloupost, …)

-         satira, výsměch - různé typy komiky(fraška, situační komedie)

-         smírné řešení konfliktu

 

Tartuffe

nejodvážnější hra, dlouho se nemohla prosadit, politická hra zaměřená proti církvi a pokrytectví. Tartuffe - náboženský fanatik x bezcharakterní pokrytec a podvodník. Získá přízeň bohatého měšťana Argona. Usiluje i o jeho ženu a dceru. Argon mu přepíše celý majetek. Zásah krále zabrání úplnému pádu rodiny.

 

Zdravý nemocný“ (1673)

satirický pohled na hypochondra i na šarlatánství lékaře. Hlavní hrdina - hypochondr - chodí k lékařům, jeho služebná se převlékne za lékaře a ordinuje pivo, vepřovou, …

 

Misantrop“ (1666)

nepřítel lidí

 

Lakomec“ (1668)

inspirace Plautus - Komedie o hrnci

Lichvář Harpagon - skrblík, má 2 děti (dceru a syna), rodina trpí lakomstvím. Pokouší se provdat dceru za starého boháče a vezme si dívku jeho syna. Intrikou mu sebere peníze a on je poté ochoten přistoupit na jeho podmínky. Smírný konec.

 

Itálie

Commedia dell´arte - italský žánr

Národní veselohra oblíbená u lidového publika. Bez pevného scénáře, naznačen obsah – herci inspirovali, komická pantomima. Stále stejné role.

Carlo Goldoni (1707 - 1793)

Podobizna Harlekýnova

 

d)  Preromantismus v Německu, filozofické téma ďábla v jiných dílech.

2/2 18.století, vychází z klasicismu

-         důraz na citovost, fantastičnost, tvůrčí svoboda jedince

-         návrat k přírodě, klidové slovesnosti

-         vzor - venkovský, prostý, nezkažený člověk, prostý způsob života

-         obdiv k schopnému podnikavému jedinci

-         odmítání konvencí, příkazů, řádu - i v umělecké tvorbě

 

Johann Wolfgang Goethe  (1749 - 1832)

Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem, studoval práva, pobyt ve Výmaru - kulturní středisko. V čele skupiny spisovatelů s novou představou o literatuře „Strum und Drank“ (Bouře a vzdor).

2.      bez klasicistních pravidel

3.      snaha o vyjádření osobních citů a myšlenek

4.      tvůrčí svoboda = individualita jedince

5.      hrdina vždy poražen

6.      proti společenské nespravedlnosti, útlaku a pokrytectví

 

Utrpení mladého Werthera“ ( 1774)

román v dopisech, nešťastná láska k dívce, která je zasnoubená, spáchá sebevraždu, svět ho zrazuje, je nepochopen

 

Faust“ 1808 - 1.díl a 1832 - 2.díl

Tragédie, veršované drama, 1.verze - Urfaust (prafaust) první nástěn díla, opis

Filozofický záměr - hledání smyslu života, lidského vědění a snažení

Dr.Faust zaprodá svou duši ďáblu, získá Markétku - těhotná, zabije dítě - poprava, její matka zemře, smrt bratra v souboji s Faustem. Vykoupí sám sebe sužbou pro lidstvo - zúrodňováním bažin

Mefistofeles - ďábel, představitel pochybovačnosti, skepse, výsměchu

 

Friedrich Schiller  (1759 - 1805)

Dramatik a lyrik, překladatel

Loupežníci

boj za svobodu, proti pokrytectví, útlaku, konservatismu, zištnosti, despotismu

 

 

e)   Ruský realismus, satira.

Nikolaj Vasiljevič Gogol ( 1809 - 1859)

Z Ukrajiny - její postavy a zvyky + fantastické prvky lidových představ

Píše krátké prózy, spojení reálné skutečnosti a fantazie

 

Drama „Revizor“ ( 1836)

Chlestakov a sluha se ocitnou v malém ruském městě. Je na tom špatně. Na místní poštovní úřad - revizor. Podezření na Chlestakova. Peníze, večeře, hejtman svou dceru. Bojí se, aby to nevyšlo najevo. Odjede a přijede pravý revizor.

 

Mrtvé duše

Čičikov  si půjčuje peníze na jména mrtvých nevolníků. Nevolníci co zemřeli od posledního sčítání lidu = mrtvé duše.

Čičikov jezdí po Rusku - poměry na statcích, typy lidí, …

Psychologické zobrazení statkářů

Kritika společnosti

 

f)   Směry světového dramatu ve 20. letech.

světové drama ½ 20.století

avantgarda

 

Anton Pavlovič Čechov (1860 - 1904)

Zakladatel lyrického dramatu

Rysy:

- hledání životních jistot - touha po štěstí, smysl života = jedna z možností je práce

 

Višňový sad

majitelka žena, odstěhuje se na venkovské sídlo, sad je do dražby a koupí si ho jejich správce. Konec starého světa.

 

Tři sestry

tři vzdělané dospělé sestry a jejich bratr hledají smysl života, v době kdy se feudální svět rozpadá a nastupují kapitalistické vztahy. Nakonec dochází z závěru, že smysl života je v práci.

 

Strýček Váňa

 

Hry režíroval K.S. Stanislavskij. Působil v divadle MCHAT (moskevské umělecké divadlo), ztvárňoval jeho hry vynikajícím způsob. Ovlivnil drama v Evropě.

 

Realismus, naturalismus, dekadence

Anglie

Georg Bernard Shaw (1856 - 1950)

Nobelova cena, světový dramatik

Drama „Pygmalion

Profesor Higgins a květinářka Líza Doolotlová. Profesor se vsadí, že z holky udělá dámu. Pozná Lízu, Líza s ním odchází, snaží se a zamiluje se do něj. Profesor to nevnímá. Projekt se provede. Líza odchází zpět na tržiště.

Muzikál „My fair Lady

 

Oscar Wilde (1854 - 1900)

Vtip, ironie, groteska

Jak je důležité míti Filipa“ (1894)

zamotaná komedie, záměna románu za dítě. Matka po něm pátrá. Setkají se v penzionu. Záhada se vyřeší.

 

Ideální manžel“ (1895)

komedie

 

Švédsko

August Strinberg  (1842 - 1912)

Otec

Tanec smrti

vzájemná nenávist manželů, smysl života

 

Subjektivismus, relativismus

Luigi Pirandello (1867 - 1936)

Šest postav hledá autora

divadlo na divadle - před námi se odvíjí studování dramatu, herec hledá před divákem způsob hraní role na základě svých prožitků

 

socialistický realismus

Maxim Gorkij (1867 - 1936)

Jegor Buličov a ti druzí

 

Německo

Berthold Brecht (1898 - 1956)

Představitel epického dramatu - snaha rušit divadelní iluzi, zcizovací efekty - děj je trhaný, aby divák nepřišel o nadhled, vypravěčský komentář, otevřená scéna, oslovení publika songy

V Německu od 20.let, po nástupu Hitlera emigroval

 

Žebrácká opera

hlavní hrdina Mackie Meser

 

Švejk za druhé světové války

setkání s Hitlerem

 

Matka Kuráž a její děti

v době třicetileté války. Matka má vůz s plachtou, prodává věci. Obchoduje s válkou. Bez války by nepřežila. Má 3 děti. Postupně přichází o oba syny. Jeden byl popraven, druhý hlídá pokladnu, lidé si myslí že ji ukradl. Syn je před soudem, je popraven. Její dcera jde do vsi (je němá), má poraněnou tvář. Matka se o ni stará, jdou žebrat. Stojí před městem. Chystá se útok, dcera ukradne buben a začne bubnovat, aby je upozornila na útok. Je zastřelena. Matka je sama.

Odsouzení války

 

Světové drama 2/2 20. století

Atmosféra doby

-         druhá světová válka 1939 - 45 - konec a dozvuky

-         vznikají dvě světové soustavy - východní a západní blok - neexistuje možnost dohody

-         50. léta - studená válka

-         globální problémy lidstva - ozónová díra, kácení deštných pralesů, přelidňování

-         krize hodnot

-         zbrojení X odzbrojování

-         snaha spojit Evropu - vytvoření EU

-         dobývání vesmíru

-         rozpad východního bloku

 

Francie

Poznamenána 2. světovou válkou a vznik nových směrů

 

Absurdní drama

Bezmoc člověka - pocity odcizení, neschopnost komunikace a dorozumění

Prvky existencionalizmu - Beckett

Prvky grotesky a černého humoru - Ionesco

Opakování vět, myšlenek, celých pasáží - vyjadřuje životní stereotypy

 

Eugene Ionesco (1912 - 1994)

Francouzský dramatik rumunského původu

Plešatá zpěvačka“ (1948)

antihra, antidrama

dvě londýnské rodiny, návštěva, snaha komunikovat - nemožné - v závěru si páry vymění místa a celý nesmysl může začít znovu

porucha komunikace (nesmyslné dialogy), stereotypy života (opakování pasáží)

 

Samuel Beckett (1906 - 1989)

Irský původ, žil v Paříži, v roce 1969 získává Nobelovu cenu, představitel absurdního dramatu

Čekání na Godota“ (1952)

téma odcizení, na scéně jeden strom a dva tuláci, čekají na jakéhosi Godota, který by snad mohl změnit jejich život. Nekonečné dialogy, absurdní závěr. Godot nepřijde.

Možné symboly - Vladimir - východ

                              Estragon - západ

Existencionalismus

Vzniká ve 20. letech 20. století - Franc Kafka

Druhá vlna po druhé světové válce

Vyjadřuje strach z budoucnosti, pesimismus, odcizení ve společnosti. Chce odpověď na otázku, jak má žít intelektuál zbavený iluzí, období dějinných katastrof, které odhalili křehkost lidské existence

Existence = stav vědomí, svět je takový jak ho prožívá izolovaný jedinec

Člověk je drcen vnějším světem zcela nahodile

 

Jean Paul Santre (1905 - 1980)

Francouzský dramatik a filozof, měl dostat Nobelovu cenu v roce 1964 ale nepřijal ji

 

Román „Nevolnost

Psaný formou deníku

Nevolnost je způsobena pocitem hmotného bytí, přílišný prožitek vlastního fyzična - málo vlastní duševní svobody, identity, postupně se izoluje od společnosti, zřekne se minulosti, ženy, práce, teprve potom v něm melodie vyvolá myšlenku na knihu, která by mu umožnila myslet na život bez odporu

 

Drama „Špinavé ruce“ (1948)

Podnětem byla situace, která předcházela vraždě Trockého - vrah se dal k Trockému najmout jako sekretář a dlouho žil se svou obětí v domě.

Vrah byl Hugo, postava z rodu Oresta a jeho protihráč byl Hoederera. Jejich konflikt umístil dovnitř komunistického hnutí ve východoevropské zemi koncem 2.světové války.

 

Albert Camus (1913 - 1960)

Narodil se v Alžírsku, zde studoval, cestoval, žil v Paříži, 1957 Nobelova cena, zemřel při autohavárii

Upozorňuje na absurditu lidské existence

 

Román „Cizinec

Hlavní hrdina je úředník, žije s matkou, ale ta mu umře. Po její smrti naváže vztah s kolegyní. Vedle bydlí soused - má vztah s Araby. Přijde za úředníkem, pozve ho na víkend. Dojde k potyčce s Araby. Úředník zastřelí Araba.

Druhá část - výslechy, věznění, proces, odsouzení k smrti. Je v cele smrti - filozofické věci. Člověk je cizincem v lidském kolektivu. Vše je věcí náhody. Člověk je vlečen osudem - lhostejnost vůči světu

 

Drama „Kaligula

Umřela mu jeho dívka, odejde z paláce. Začne si hrát na boha. Nic mu není svaté. Nic nemá hodnotu, řád. Nemá pravidla v chování. Je zavražděn.

 

Nedorozumění

pracovní název - Budějovice, český námět

Odehrává se to v moravském městě, uzavřeném. Bláto a déšť. Je zde hostinec - vede ho matka s dcerou. Z ciziny přijíždí syn Jan. Chce jim pomoct finanční částkou. Ubytuje se zde pod cizím jménem s manželkou. Zabijí ho, seberou mu peníze, hodí ho do řeky. Jeho manželka žádá boha o vysvětlení.

Svět je pustým, temným místem, které plodí zločiny

 

Itálie

Neorealismus

Snaha o zobrazení skutečnosti - realismus, vnějších jevů, ukázání skutečnosti v kontextu jiných faktů, má blízko k reportážnosti - forma

Téma - Itálie 40. - 50. let 20. století - hledá příčiny fašismu, zla

Nástup fašismu, boj proti němu, osvobození

 

Federico Fellini (1920 - 1993)

Silnice

Julie Masinová - herečka - hraje v jeho hrách

Gelsomina žije se Zampou - komediant - vydělává tak peníze. Odvede ji z chudé vesnice. Vystupují v cirkusu. Potkají se s kolegou. Dělá si z něj srandu. Zampa ho zmlátí. Dostanou se na policii. Gelsomina na něj čeká. Dozví se, že je to vydřiduch ale vrátí sek němu. Ubytují se v klášteře. Zampa zde ukradne kříž. Gelsomina je v šoku. Potkají ses kolegou. Zampa ho zabije. Gelsomina v transu. Zampa ji nechá na silnici. Po letech zaslechne Gelsomininu písničku. Dozví se, že je mrtvá. Zampa je na pobřeží.

 

Gabiriiny noci“ (1957)

prostitutka se protlouká životem a nic od něj nečeká. Potká úředníka - odjedou spolu. Má peníze. Odjedou do lázní. Úředník se ji pokusí uškrtit - nepodaří se, sebere jí peníze a utíká.

 

Amarcord

 

USA

Centrem je New York, Brodway, …

 

Eugene O´Neill (1888 - 1953)

Americký dramatik a herec, získal Nobelovu cenu a Pulicerovu cenu za drama, věnoval se parafrázím velkých děl

 

Smutek sluší Elektře

parafráze Elektra, příběh o Elektře do doby po válce Severu proti jihu

 

parafráze - napodobení významného díla, pozměněno - aktualita

 

Tenessee Williams (1911 - 1983)

Psal drama, prózu i poezii

Psychologická dramata - hlavní hrdinky ženy, rozpor muže a ženy

 

Tramvaj do stanice touha

Kočka na rozpálené plechové střeše

Magie - bezohledná, agresivní, dozví se, že její tchán umírá - chce získat majetek - předstírá těhotenství

O mezilidských vztazích

 

Arthur Miller (1915)

Smrt obchodního cestujícího

významné světové drama

hlavní hrdina Willy Loman - obchodní cestující, je na konci sil, firma mu dá výpověď - je nepotřebný, prožívá krizi v rodině - 2 synové nemá s nimi ideální vztah - jiná představa o budoucnosti

životní hodnoty - peníze, úspěch, majetek, sen se mu bortí, synové ho neuznávají, krize - spáchá sebevraždu

kritika americké společnosti. Hrdina je všední a průměrný, má typické americké hodnoty

 

 

Anglie

Thomas Stearns Eliot (1888 - 1965)

Drama, poezie

Vražda v katedrále

veršované drama

 

John Osborne (1929 - 1991)

Představitel literárního hnutí „Rozhněvaní mladí muži“ - mladí lidé, cítili hněv proti společnosti (anglická společnost 50.let - konzervativní - neochota něco měnit, nespravedlivé uspořádání společnosti, povrchnost, pokrytectví, snobství) - nepřizpůsobili se starému pořádku

 

Ohlédni se v hněvu

vrcholné dílo hnutí

hlavní hrdina - Jimmi Porter - typ rozhněvaného mladého muže, rozpadá se mu manželství s Alicí. Alice je z lepší společnosti, Jimmi si vybíjí vztek na manželce, Alice otěhotní - nechce aby to věděl, aby to vypadalo jako vydírání, odejde. Jimmi žije s její přítelkyní. Alice o dítě přijde. Vrátí se k němu. Nakonec se udobří.

 

Švédsko

Inrmar Bergman (1918)

Švédský dramatik, režisér

Filmy „Sedmá pečeť

           Zimní jahody

 

Maďarsko

István Örkeny (1912 - 1979)

Kočičí hra“ drama

drama jednoho herce - monology

drama stárnoucí osamělé ženy, ztratí kamaráda - chce se zabít, z krize ji dostane sestra

 

Slovensko

Juraj Jakubisko

Režisér

Filmy „Lepší být bohatý a zdravý než chudý a nemocný

            Tisíceročná včela

 

Švýcarsko

Friedrich Durenmatt (1921 - 1990)

Dramatik, prozaik, kritik

Ovlivněn všemi proudy - epické drama

 

Fyzikové“ drama

groteskní komedie v psychiatrické léčebně. Einstein a Newton pacienti, šílenství jenom předstírají, jsou to agenti s tajným úkolem. Dále je zde Mobius - vědec, má vynález, který by mohl ohrozit lidstvo. Agenti ho mají najít pro získání moci jejich země. Setkají se s Mobiem - dává pozor aby jeho vynález nebyl zneužit. Zůstanou v psychiatrické léčebně.Psychiatrička se zmocní vynálezu a rozhodne se ho zneužít.

Morální odpovědnost vědců za své výzkumy