Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Antické základy evropské literatury

16. 3. 2009

2. Antické základy evropské literatury

 

a)   Vysvětli pojem antika.

- umění starověkého Řecka a Říma

 

b)   Proč byla řecká literatura tak úspěšná?

-  díky výhodné zeměpisné poloze, rozmezí 3 kontinentů (Asie, Afrika, Evropa)

-  kontinuita vývoje - Římané je nedokázali podmanit kulturně, naopak šířili v přepisech a adaptacích řeckou kulturu po celé veliké říši - až západní a střední Evropa

 

c)   Který nejstarší řecký mýtus známe?

Homér - „Ílias“ a „Odyssea“ - 8. st. př.n.l.

 

Ílias   - vypráví o boji Řeků a Tróji (= Ílion)

            - soud o jablko - Paris rozhoduje o nejkrásnější bohyni; bohyně lásky a krásy mu slíbila nejkrásnější ženu Helenu - žena spartského krále. Paris ji unese a schová si ji v Tróji a boje 10 let

            - Ílias - epizoda z 51 posledních dnů boje

            - hrdinové na řecké straně         - Achilleus - nezranitelný mimo jeho paty

                                                            - Patrokles - přítel Achillea

            - Achilleus nechce bojovat. Patrokles ho tedy poprosí o jeho zbroj a je zabit trójským hrdinou Hektorem

            - Achilleus chce pomstu. Zabije Hektora, potom je v bitvě sám zabit - oštěp do paty.

            Trója byla dobyta trójským koněm - Odysseův nápad

            Danajský dar    - Trójané říkali Řekům Danajané 

                                    - dar, který přináší újmu

            - Není moc propracovaná.

 

Odyssea     - Odysseovo 10 leté bloudění (zažívá různá dobrodružství - Kyklop,sirény, kikoni, čarodějnice Kyrké,...), návrat do rodné Ithaky

                     - Pénelopa - Odysseova žena

                     - Pénelopé dala svým nápadníkům za úkol napnout Odysseův luk, a prostřelit 12 sekyr. Dokázal to jen Odysseus. Nápadníci byli vyhnáni.

                     - mravní odpovědnost vůči rodině a vlasti

                     - posledních 41 dnů

 

Kdo používal bajku?

Aisopos (= Ezop)      - „Závistivý pes“ - zuřivý pes ležel v jeslích plných sena a vola nažrat nenechal. Voli pravili, že jim pes závidí a nepřeje a lidé, kteří závidí, co sami mít nemohou, nejvíc druhým škodí.

 

Která autorka žila na ostrově Lesbos?

Sapfó   - šlechtična, měla lit. a básnickou školu pro dívky

            - píše tzv. monodickou poezii = sólový zpěv za doprovodu lyry

            - témata - vše jemné, dívčí a mládí, krása, pestré barvy, vůně, příroda, touha

            - „Písně z Lesbu

 

d)   Řečtí a římští filozofové v literatuře.

Řecko

Platon   - užíval tzv. filozofický dialog - dialog o filozofickém problému

            - „ Faidros“ - úvah o kráse

            - „Symposion

            - „Ústava

 

Aristoteles     - žák Platóna

                     - učitel Alexandra Velikého

                     - „Poetika“ - o umění

                     - „Rétorika“ - o řečnictví 

 

Řím

Marcus Tullius Cicero         - „Dvě rozmluvy      - vypráví o přátelství a o tom, jaké by mělo a nemělo být. Přátelé by si měli říkat pravdu, ale šetrným způsobem. Občasné kárání od přátel bychom měli přijmout jako věc, která nám pomůže napravit naše chyby.

                                                                           - vzorný jazyk a „ciceronská latina“

e)   Řecké a římské drama.

Řecko

attické období (5. - 4. st. př.n.l.)

- vznik z oslav Dionýsa (Bůh plodivých sil)

- hry měli ráz masových podívaných (mnoho lidí)

- soutěže o nejlepší hru (z komedií) a o nejlepšího herce (z tragédií)

- 1. den - komedie

- 3 dny - tragédie

 

- Řecké divadlo - nejdříve využívali přírodní nerovnosti

- Římské divadlo - amfitheátr

 

- účastnit se mohli muži, ženy i otroci, jídlo a pití si brali lidé s sebou, hrálo se až 9 hodin

- vyhlášení vítězů

- v Řecku hráli pouze muži

 

2 žánry

1. tragédie

- rozkvět v 5. st. př.n.l.

- vnitřní výstavba děje         - úvod - expozice

                                          - zápletka - kolize

                                          - vyvrcholení konfliktu - krize

                                          - zvrat - peripetie

                                          - závěr, řešení konfliktu - katastrofa (tragédie)

- dějové napětí    - retardace - odhalování řešení, zpomalování děje

                           - příběh s tajemstvím - nové momenty napětí, fakta, ale ne původce

                           - falešná motivace - dohad sváděny na nesprávnou cestu, např. v detektivkách

- znaky antické tragédie      - témata čerpá z mytologie

                                          - hrdinové odvážní a stateční nebo krutí a samolibí

                                          - konflikt se silnějšími (osud, bohové, společenské zákony), končí tragicky (hrdina fyzicky podléhá, ale mravně vítězí)

                                          - forma - verš

                                          - existence chóru (vyjadřuje veřejné mínění)

                                          - jednota času, děje a místa

                                          - děj se nečlení na dějství

                                          - spojení mluveného slova, zpěvu a tance

 

Aischylos - „Oresteia       - trilogie

                                          - vyjadřuje konflikt mezi starou a novou společností

                                          - 1. díl - hl. hrdina se vrací z trojské války - manželka doma čeká s milencem a manžela zavraždí

                                          - 2. díl - Orestes - její syn - pomstí svého otce a zabije svou matku i jejího druha

                                          - 3. díl - Orestes, ačkoli má pocit, že jednal správně, má výčitky svědomí a odchází kamsi k bohům, kde zpytuje svědomí

 

Sófoklés - „Antigona      - doba po trojské válce, kdy zemřel Agamemnón, po smrti otce se synové nemohou domluvit, kdo bude vládnout Thébám

                                       - bratři - Polyneikos si sežene obránce, Etheokles - stojí na straně rodu; oba zemřou a na trůn nastoupí jejich strýc Kreónt

                                       - Etheokles je pohřben

                                       - Polyneikos pohřben být nesmí, kdo ho pohřbí, bude zabit

                                       - sestra Antigona pohřbí svého bratra a  trest - bude zazděna ve skalní hrobce

                                       - věštec mu vymlouvá krutý trest a  změní rozhodnutí

                                       - syn Kreónta Hajnón je snoubenec Antigony, jde za ní, ona se ale zabije; zabije se i Hajnón a poté i jeho matka a to je trest pro Kreónta za porušení božského zákona mrtvé pohřbít.

 

                - „Král Oidipus“ - hl. hrdina je trestán za viny, jichž se dopustil nevědomky

Eurípides - „Médea     - pověst o argonautech, kteří chtěli získat zlaté rouno

                                    - Médea pomůže Iásonovi získat zlaté rouno a odejde s ním do Koryntu; mají 2 děti

                                    - Iásonovi se v Koryntu líbí dcera místního vládce a rozhodne se, že se s ní ožení

                                    - Médea pošle nevěstě šaty, které na ní v den svatby vzplanou a zemře i její otec

                                    Médea ví, že ji i její děti čeká smrt, proto je i sebe zabije sama

 

2. komedie - vzniká a rozvíjí se asi o půl století později než tragédie

 

Aristofanés - „Jezdci“, „Mír“, „Žáby“ - zpravidla politická satira, řeší aktuální politické otázky - chóry, výsměch i fantastické prvky

 

                     - „Jezdci   - Paflagon - bývalý radní, končí mu volební doba, ale radním chce být dále

                                       - Jelitář - chce být také radní

                                       - oba to jsou lháři, jsou podlézaví, lakomí, navzájem se pomlouvají, nabízejí se Lidu

                                       - Lid - dělá hlupáka, ale nenechá se ošálit. Rozhodne, že Jelitář je větší lhář.

 

Řím

Titus Plautus        - podle řeckého vzoru vytváří římskou komedii

                           Lišák Pseudolus      - hl. hrdiny jsou zamilovaní mladící, prohnaní otroci, lakomci, vojáci, oklamaní bohatí otcové, dívky padlé do otroctví

                                                            - Pseudolus je otrok pána Simona. Otrok je mazaný a vychytralý. Synovi Simona přislíbil dívku Foencii. Pán dostal dívku, otrok peníze.

 

 

 

f)    Řecké a římské řečnictví a historie.

 

Řecko

řečnictví

Démosténes   - stal se politikem

                        - měl promluvy proti Filipovi II. - makedonský král

                        - od té doby se prudké řeči proti protivníkovi nazývají filipika

 

historie

Hérodotos     - otec dějepisu

                     -  nepřejímal celé mýty, neprověřoval některé údaje, věřil v bohy a věštby

                     - „Dějiny řecko-perských válek“ - psal 40 let poté

                     - chtěl, aby dílo bylo vyhledávané a napínavé a poučení i zábava

 

Thukydidés    - největší historik starověku

                     - „Dějiny peloponéské války

                     - nesrovnatelně vyšší vědecká úroveň než u Hérodota

                     - měl dostatek důkazů a informací, nevěřil věštbám ani na bohy

                     - věřil, že historii tvoří lidé a ne bohové

                     - byl vypovězen - podezření, že chce být tyran - 20 let se do Athén nevrátil

 

Řím

filozofie a řečnictví

Marcus Tullius Cicero         - „Dvě rozmluvy      - vypráví o přátelství a o tom, jaké by mělo a nemělo být. Přátelé by si měli říkat pravdu, ale šetrným způsobem. Občasné kárání od přátel bychom měli přijmout jako věc, která nám pomůže napravit naše chyby.

                                                                           - vzorný jazyk a „ciceronská latina“

 

Seneca    - politik, senátor, měl chatrné zdraví, nejbohatší Říman své doby

               - vychovával budoucího Nera (13 let), kterým byl obviněn za spiknutí proti němu a snažil se na sebe neupozorňovat, nakonec se otrávil

               - „Listy Luciliovi       - řešení mravních otázek (např.úvahy o přátelství, dopisy)

                                                - je to jeho nejzralejší dílo, psal v závěru života

 

historie

Gaius Julius Caesar       - císař, vojevůdce, výborný řečník a dokázal strhnout lidi

                                    - „Zápisky o válce galské

                                    - psal v er-formě

                                    - ve snaze o objektivitu vysvětluje motivy svého chování

Titus Livius       - zpracoval římské dějiny od nejstarších dob po rok 9 př.n.l.

                        - „Kapitolské husy     - Galové se snažili dostat do Římského hradu. Unikli pozornosti strážců i psů. ale husy si jich všimly a začali kejhat a bít křídly. Probudily Římany, kteří Galy zahnali.          

 

Tacitus    - historik

               - vyjadřuje názor, že hybnou silou veškerého dění, je touha po moci

               - žádal psaní bez předpojatosti

               - psal dějiny o císařích

 

g)   Římská poezie

Ovidius    - „Proměny     - asi 250 různých řeckých a římských pověstí

                                       - hrdinové: Odysseus, Caesar, Ikaros

                                       - v každém příběhu dochází k nějaké proměně a svět je proměnlivý a pomíjivý

 

               - „Umění milovat      - radí mladým mužům a dívkám, jak se chovat

                                                - „naučné“ dílo, je míněno jako zábavná četba

                                                - postřehy ze života římské společnosti

 

               - „Elegie z vyhnanství“ - poslední okamžiky v Římě

Vergilius     - národní epos „Aeneis“; ovlivnil novověkou Evropu víc, než Homér se svou „Odysseou“

                  - „Aeneis     - je obránce Tróje, který si jako jediný vojevůdce, po jejím pádu, zachránil život. Se svým otcem a synem v čele uprchlíků jde hledat novou vlast

                                       - pouť středozemním mořem, útrapy, bloudění

                                       - dostávají se až do Itálie poblíž řeky Tibery, kde založí město Lavinium - dnes je to Řím

 

Horatius     - „Zlatá střední cesta“ - ódy

                  - člověk by neměl být ani moc chudý, ani moc bohatý atd.

 

Martialis - psal epigramy