Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. Romantismus ve světové literatuře

16. 3. 2009

8. Romantismus ve světové literatuře

 

a)   Romantismus jako umělecký směr.

      Romantický životní pocit a jeho projekce do rysů romantického hrdiny.

      V čem se liší romantická hrdinka od romantického hrdiny?

      Uveď příklad, jak se odlišuje romantické prostředí od realistického.

 

      Romantismus je umělecký směr, který se rozvíjel od konce 18. do 1/3 19. století.

      Název je odvozen od slova román = příběh nebo dobrodružnost.

     

      Námět vychází z romantického životního pocitu = pocity osamění, odcizenosti světu, rozpor mezi snem a skutečností, člověkem a společností, následuje nutnost konfliktu, revolta proti bezcitné společnosti, ale hrdina je sám, proto končí vzpoura tragicky.

 

Hrdina     - cítí se výjimečný a osamělý, snílek, své sny nemůže uskutečnit; následuje vzpoura, bojuje proti konvencím, splývá většinou s autorem.

 

Hrdinka   - osamělá, čistá, ale nedokáže překročit společenské konvence.

 

Autor   - snaží se vyjádřit svůj vnitřní svět, který je ovládán romantickým životním pocitem

            - klade důraz na prožitek

 

Prostředí    - realistické se snaží objektivně popsat skutečnost

                  - romantické chce vytvořit atmosféru, vzbudit emoce, je výlučné, je únikem před realitou

                           a) do minulosti (středověké hrady, zámky, ...)

                           b) do fantastických přírodních scenérií (bouře)

                           c) k národním tradicím (lidová tvorba, vesnice)

 

b)   Hlavní představitelé světového romantismu a jejich díla.

ANGLIE

 

Charlote Brontëová

Jana Eyrová      - sirotek, vychovává ji její teta, která ji neměla ráda, nakonec končí v sirotčinci, popisuje epidemii (smrt kamarádky), těžký život v sirotčinci. Později se sama stane vychovatelkou, přijme místo u jednoho šlechtice, aby na panství vychovávala malou holku. Se šlechticem se natolik sblíží, že si ji chce vzít. Zjistí, že šlechtic už je ženatý, proto v noci uteče. Dostane se do vesnické rodiny. Přijmou ji mezi sebe. Postupem času se zde zabydlí a zjistí, že jsou příbuzní. Zdědí po svém strýci velký majetek a stará se o rodinu. Kněz (z rodiny) se do ní zamiluje, ale ona miluje šlechtice - nabídne ji misi do Afriky. V noci má sen, že ji šlechtic volá. Vrátí se a zjistí, že sídlo vyhořelo (zapálila ho jeho manželka - uhořela) - šlechtic utrpěl těžké zranění a oslepl. Vzali se, časem začal vidět na jedno oko.

 

                           rysy romantismu      - romantická zápletka

                                                         - hrdina - snílek - nemůže své sny uskutečnit

                                                         - hrdinka - čistá, osamělá, sirotek - nepřekračuje společenská pravidla

                                                         - prostředí - anglický venkov, starobylé sídlo, kostel

                                                         - autor - projektuje své pocity

                                                         romantismus se prolíná s realismem _ autorka znala život na venkově, chování lidí

 

Emily Brontëová

- sestra Charlote

Na větrné hůrce      - Muž přijíždí na anglický venkov, kde si pronajal usedlost, kterou nemůže najít, proto stráví noc ve vedlejším panství. Několik za noc se probouzí s pocitem, že se do pokoje snaží dostat žena s rozcuchanými vlasy. Vypráví o tom správcové a ta mu vypráví příběh dvou mladých lidí - Kateřiny a Heathcliffa. Heathcliff byl nalezenec, vždy mu to bylo připomínáno, měl ponížené postavení. S Kateřinou si velmi dobře rozuměl, měla ho ráda, přesto se vezme jiného muže, kterého ráda nemá. Heathcliff se vezme její švagrovou, projevuje se u něho veliká zášť vůči lidem. Kateřina zemře při porodu. Heathcliff to velice prožívá, začne terorizovat okolí. Kateřinina dcera je vychována otcem, když se má vdávat, vezme si Heathcliffova potomka. Heathcliff zemře a jsou s Kateřinou konečně spolu.

 

 

George Gordon Byron            (1788 - 1824)

Childe Haroldova pouť       - vyjadřuje romantický životní pocit = pocit hlavního hrdiny, resp. básníka

                                             - rozsáhlá lyrickoepická básnická skladba

                                             - popisuje daleké kraje, jejich obyvatele, přírodní scenérie a památná místa spojená motivem pouti lyrického hrdiny do kolébek antické kultury - Řecka a Itálie - v době napoleonských a osvobozeneckých válek.

 

Percy Bysshe Shelley            (1792 - 1822)

Odpoutaný Prométheus      - o vítězství dobra nad zlem

                                             - hlavní životní hodnoty romantika - láska, šlechetnost, moudrost, trpělivost, ctnost, snášet žal, odpouštět bezpráví, vzdorovat moci, milovat, trpět, zůstat svůj, nekát se, být svobodný, dobrý, radostný

                                             - obměna staré antické báje o hrdinovi, který se vzepřel bohům a přinesl lidem oheň _hrdý vzdor proti osudu a moci = titanismus; kontrast lidskosti a božské tyranie, víra v konečné vítězství dobra   

titanismus - od slova titán = užití síly proti zlu i za cenu vlastního života

démonismus - od slova démon = zlo

 

Walter Scott            (1771 - 1832)

Ivanhoe   - 1918

                  - historický román z 12. století z doby krále Richarda Lví srdce, doba křížových výprav

                  - romantický hrdina - odvážný, ochotný zemřít pro vlast

historický román  - je zaměřen na minulost, základem jsou historická fakta, která vytvářejí obraz historického období

 

FRANCIE

Viktor Hugo           (1802 - 1882)

Chrám Matky boží v Paříži           - 1831

                                                      - Hl. hrdina Quasimodo je ošklivý nahluchlý hrbáč. Dostane se do chrámu jako novorozeně - najdou ho přede dveřmi. Ujme se ho Frollo, vychová ho a Quasimodo je mu oddaný. Když vyroste, dělá zvoníka. Frollo chtěl cikánku Esmeraldu, Quasimodo ji unese, ale zadrží ho lidé _ Quasimodo je odsouzen. Zamiluje se do Esmeraldy a chce jí pomáhat. Frollo označí Esmeraldu za čarodějnici a je popravena. Quasimodo její smrt neunese a jde s ní zemřít.

 

                                    kontrasty    - Quasimodo je citlivý  x lidé jsou zlí a krutí

                                                      - krásná Esmeralda  x  ošklivý hrbáč

                                                      - zlý Frollo  x  ušlechtilý Quasimodo

                                    rysy romantismu      - zápletka, snílek, nemůže uskutečnit své sny

                                    rysy realismu     - chování lidu

                                                            - realistické popisy

 

Bídníci     - hl. hrdina Jean Valjean

                  - Za krádež chleba se dostane na galeje, odkud uteče. Stane se starostou, má vliv. Jeden policista ho pozná a tím ho donutí znovu utéct. Vezmi si peníze a jde s ním dcera umírající prostitutky (pro ní je to vysvobození). Jean se stane jejím otcem. Dívka vyspěje a zamiluje se do francouzského revolucionáře. Znovu se objeví policista a Jean chce utéct, ale dívka odmítá kvůli revolucionáři. V situaci, kdy je policista označen za špiona a má být popraven, ho Jean propustí. Policista to nemůže unést a spáchá sebevraždu. Revolucionář je postřelen a Jean ho odnese systém chodeb pod Paříží, tím mu zachrání život. Hostinský prodá informaci o původu dívky a řekne mu o minulosti Jeana. Jean tedy dobrovolně odchází odpykat si svůj trest.

 

Stendhal               (1783 - 1842)

Červený a černý     - černý = měšťácká společnost

                                 - červený = plný život, touha po něm

                                 - hl. hrdina je Julian Sorel - syn tesaře, který se po vzoru Napoleona chce dostat do vyšší společnosti - využívá k tomu pokrytectví a intriky.

                                 - 1. pokus - začne si s manželkou starosty - to mu nevyjde

                                 - 2. pokus - zkouší udělat kariéru u církve

                                 - 3. pokus - svede dceru markýze, která otěhotní a vezmou se. Manželka starosty napíše udavačský dopis. Sorel se ji pokusí zavraždit a dostane se před soud. Markýz podplatí porotu, aby si Sorel mohl vzít jeho dceru. Sorel se o tom dozví a zjistí, že mu za to nestojí. Veřejně zkritizuje společnost i porotce a jejich verdikt je vinen a popraven. Jeho ideály byly rozdrceny společností.

 

Kartouza parmská     - věznice v Parmě

                                    - hl. hrdina - Fabrizio del Dongo - mladík nadšený ideál francouzské revoluce. Zklame ho porážka Napoleona. Na radu tety se pokusí udělat kariéru u církve, studuje v Parmě. Při jednom milostném dobrodružství náhodou zabije člověka a dostane se do vězení. Zamiluje se do dcery velitele věznice. Teta mu umožní útěk. Po čase přijede zpět do Parmy. Ona už je vdaná, ale přesto spolu naváží milostný vztah. Ona i dítě, které čeká, zemřou. Fabrizio vstoupí do kláštera. Je ukvapený a chybí mu nadhled. Končí tragicky.

 

Alfred de Musset              (1810 - 1857)

Zpověď dítěte svého věku         - generační výpověď o beznaději ve společnosti plné hýření a radovánek.

                                                   - hl. hrdina pozná starší vyrovnanou ženu, která ho může zachránit, pokud by byl schopen nadhledu, ale žárlí, takže ji ztratí a je opět sám.

 

USA

Edgar Allan Poe           (1809 - 1849)

báseň  Havran     - do romantických kontrastů se dostává život a smrt, krása a láska  x  stáří, nemoci a osamění

prózy s hororovými prvky a prvky detektivky

Vraždy v ulici Morgue

Grotesky a Arabesky

Maska Červené smrti       - děj se odehrává na bále na zámku. Princ Prospero bojuje proti smrti

                                          - kontrast:   smrt  x veselí

                                                            zámek  x  bída, mor

 

 

RUSKO

Alexander Sergejevič Puškin           (1799  1837)

- zemřel na následky souboje

Evžen Oněgin      - veršovaný román

                              - hl. hrdina žije v Moskvě, přijíždí na venkov, kde má po smrti strýce dědit. Seznámí se s básníkem Lenským - umělecká, ale naivní duše; a se statkářkou Larinovou a jejími dcerami Olgou a Taťánou. Lenskýmu se líbí Olga - naivní vztah. Taťána se zamiluje do Oněgina a napíše mu milostný dopis, kde mu vyzná své city. Oněgin se jí vysměje, pohrdá její láskou. Začne koketovat s Olgou. Lenský to bere vážně a vyzve ho na souboj, při kterém je Lenský zabit. Otřesený Oněgin se rozhodne odcestovat do ciziny. Nenachází klid a proto se vrací. Najde krásnou, ale vdanou Taťánu a zamiluje se do ní. Taťána ho odmítá. Takže Oněgin zůstává nadále sám.

 

Michail Jurjevič Lermontov           (1814 - 1841)

poema „Démon

Hrdina naší doby“ - obraz tzv. zbytečného člověka, člověka bez životních hodnot

psychologický román - vykresluje duševní život

 

POLSKO

Adam Mickiewicz             (1798 - 1855)

Pan Tadeáš“ - dva znepřátelené rody se usmíří díky lásce svých dětí - Zošky a Tadeáše

 

c)   Charakterizujte díla světového romantismu s historickými náměty.

      Proč se romantičtí autoři tak často obraceli do minulosti?

George Gorgon Byron  -  Childe Haroldova pouť            - v době napoleonských a osvobozeneckých válek se vrací k antické kultuře

 

Walter Scott  -  Ivanhoe  -        doba krále Richarda Lví srdce, doba křížových výprav

 

Victor Hugo  -  Chrám Matky boží v Paříži            - Paříž 15. století za Ludvíka XI.

 

      Autoři utíkají od reality do minulosti, protože tam předpokládají výskyt vlastností, které  ve své době nemají, a to hlavně do dob rytířů, kde čest má ještě svou cenu.

 

d)   Charakterizujte romantické kontrasty, uveďte příklad.

      Romantické kontrasty vyjadřují, že věci jsou buď dobré nebo špatné a neexistuje nic mezi tím.

 

Chrám Matky boží v Paříži

- Quasimodo je citlivý  x lidé jsou zlí a krutí

- krásná Esmeralda  x  ošklivý hrbáč

- zlý Frollo  x  ušlechtilý Quasimodo    

 

Maska Červené smrti

- smrt  x veselí

- zámek  x  bída, mor  

 

e)   Prolínání romantismu a realismu u některých autorů.

Chrám Matky boží v Paříži

romantismus     - láska Quasimoda a Esmeraldy - je výjimečná

                        - Esmeralda je na okraji společnosti - cikánka

                        - Quasimodo - matka se ho vzdala, má hrb, je hluchý

realismus - popis náměstí, chrámu

 

sestry Brontëovy

romantismus     - neuskutečněná láska (Heathcliff a Kateřina)

                        - venkovské prostředí, starobylé sídlo

                        - romantická zápletka

                        - hl. hrdinka nepřekračuje společenské konvence

realismus    - popis venkova, znalost chování lidí