Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ostatní formy podnikání

16. 3. 2009

Téma č. 6

 

 

Ostatní formy podnikání

 

Tichá společnost

 

-         upravuje se podle obchodního zákoníku

-         podnikatel a tichý společník uzavřou spolu smlouvu o tichém společenství

-         smlouva musí být písemná

-         smlouvou se tichý společník zavazuje podnikateli podílet se peněžním vkladem

-         podnikatel se zavazuje tichému společníkovi k placení části zisku z podílu tichého společníka

 

 

Družstvo

 

-         společenství lidí založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních a jiných potřeb svých členů

-         členy mohou být FO i PO

-         musí mít nejméně 5 členů, alespoň 2 PO

-         člen může být ten, kdo dokončil povinnou školní docházku a je mu 15 let

-         družstvo se zakládá na ustavující členské schůzi

-         družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku

-         zisk se dělí podle výše vkladů

-         družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku

 

Sdružení

 

-         je upravováno podle občanského zákoníku

-         je sdružení několika FO nebo PO, za dosažením nějakého cíle

-         mohou založit i osoby které nepodnikají

-         nemá právní subjektivitu

-         není zapsáno v obchodním rejstříku

-         ručí za závazky společně a nerozdílně

-         neuvádí se do obchodního rejstříku, ale je zapsáno na Ministerstvu vnitra

 

 

Neziskové organizace rozpočtové a příspěvkové

 

-         poskytují služby bez placení, jsou to nevýdělečné organizace ( státní organizace rozpočtové, příspěvkové)

-         zájmové ( rybáři, zahrádkáři…)

-         církve

-         nadace

-         politické strany

-         odbory

-         rozpočtové organizace jsou například státní školy a ústavy sociální péče, jejich příjmy a výdaje jsou součástí státního rozpočtu

-         příspěvkové organizace jsou např. státní divadla, muzea, galerie

-         nazývají se příspěvkové proto, že dostávají ze státního rozpočtu příspěvky na úhradu své ztráty