Jdi na obsah Jdi na menu
 


Analýza nákladů, výnosů HV

16. 3. 2009

Téma č. 8

 

 

Analýza nákladů, výnosů HV

 

Vztahy výnosů, nákladů a HV

 

-         výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité účetní období

-         hlavními výnosy výrobního podniku jsou tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, je to rozdíl mezi prodejní a kupní cenou

-         náklady podniku jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů

-         rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek podniku

 

 

Výnosy podniku tvoří:

a)      provozní výnosy – obrat (úhrada od zákazníka za provedení služby)

b)      finanční výnosy – z finančních transakcí

c)      mimořádné – z mimořádných činností podniku (prodej odepsaných strojů)

d)      provozní + finanční výnosy =  běžné výnosy

 

Náklady podniku tvoří:

 

a)      provozní náklady

b)      finanční náklady

c)      mimořádní náklady

d)      provozní + finanční náklady = běžné náklady

 

 

Náklady

 

-         náklad může být například spotřeba surovin, odpisy budov, strojů, placené úroky, poplatky, dopravné, cestovné

-         náklady se člení na:

a)     variabilní náklady VC – jsou to výdaje, které se mění stejně, pomaleji nebo rychleji jako objem výroby, přímé ( jednicové), nepřímé ( režijní) náklady, rostou když roste výstup

b)    celkové náklady TC -  veškeré vynaložené prostředky na vstupy

c)     fixní náklady FC – celkový výdaj, při změnách výstupu se nemění, odpisy, mzdy, nájemné.S růstem objemu výroby klesají průměrné fixní náklady a tím i celkové náklady

d)    mezní náklady MC – dodatečné náklady na výrobu jedné dodatečné jednotky výstupu

e)     průměrné náklady AC – jsou celkové náklady dělené počtem vyráběných jednotek AC = TC/Q

 

celkové průměrné náklady   -  PTC = TC/Q

průměrné fixní náklady       -   PFN = FC/Q

průměrné variabilní náklady – PVC = VC/Q

TC = FC + VC

 

souvislost zisku a nákladů

 

-         zisk je cílem veškerého podnikání

-         kritériem při rozhodování je maximalizace zisku, je hlavním zdrojem růstu podniku

-         má náklady na výrobu a z výrobků má potom zisk

 

bod zvratu – BREAK POINT

 

-         říká kolikátý kus nám bude vydělávat

-         je to bod kde se tržby rovnají celkovým nákladům

-         určujeme ho proto, abychom věděli kolik toho máme vyrobit abychom mohli relizovat zisk

 

 

„graf“

Maximalizace zisku

 

-         říká kolikátý kus nám bude vydělávat

-         při větším objemu prodeje se zisk snižuje, hledáme bod kde budeme nejvíce vydělávat

 

„graf“

 

Výnosy

-         výnosy zkoumají jak se mění výstup, zvyšují li se všechny vstupy

 

rozdíl mezi ziskem, výnosy a HV

 

-         zisk – je to cíl podnikání, podnik vynaloží náklady na výrobu výrobku, přidá si k tomu marži a z toho má zisk, jsou to čisté peníze, které podnik může použít k dalšímu podnikání.

-         výnosy – jsou to například tržby z prodeje služeb nebo výrobků, nebo i připsané úroky

-         HV – je rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady