Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bankovnictví

16. 3. 2009

Téma č. 19

 

 

Bankovnictví

-         v ČR funguje systém tzv. dvoustupňové bankovní soustavy

1.      stupeň – centrální banka (ČNB) není zisková instituce, nemá dosahovat zisku

2.      stupeň – všechny obchodní banky, je zisková instituce

 

-         banka funguje jako podnikatelský subjekt, za účelem dosažení zisku

-         nositelé zisku u bank – úroky, investice, poplatky za služby klientům

 

úkoly ČNB

1)      emituje(vydává) peníze – ochranné prvky( papír, vodotisk, metalický proužek, skrytý obrazec, způsob tisku – hlubotisk, soutisková značka)

2)      schvaluje bankovní licence

3)      vykonává dohled nad ostatními bankami

4)      půjčuje obchodním bankám

5)      vede účty státního rozpočtu

6)      řídí monetární politiku (určuje úrokové sazby)

 

bezhotovostní peníze – vytvářeny procesem multiplikované bankovní expanze z peněz hotovostních (bankovky, mince)

 

vytváření bezhotovostních peněz, multiplikovaná bankovní expanze

depozitum(vklad)                 PMR                  půjčky, rezervy

1000,-                                  100,-                          900,-

900,-                                      90,-                          810,-

810,-                                      81,-                          729,-

…..                                       …..                           …..

                                                                                 0,-

 

N = nabídka peněz v ekonomice

PMR = povinné minimální rezervy, procentní částka, kterou si musí bankla nechat, určuje jí ČNB jako rezervu

E = přebyte nad rezervami (depozitum)

 

N = 1 / R * E

N = 1/0,1 * 900 = 9000,-

 

příklad:

kolik bezhotovostních peněz bude vytvořeno z počátečního depozita 58 000,- jestliže PMR budou 11% ??

N = 1/ R * E

N = 1/0,11 * 51 620

N = 469 272,7

operace obchodních bank

pasivní – banka je v pozici dlužníka

1)      operace je shromažďování vkladů

2)      operace je vydávání depozitních certifikátů

 

aktivní – banka je v pozici věřitele

-         poskytuje úvěry a půjčky

-         rozdělení úvěrů podle doby splatnosti: krátkodobé ( do 1roku)

                                                                    dlouhodobé (nad 1rok)

neutrální – banka není ani věřitel ani dlužník

 

pasivní operace

druhy vkladů

běžné účty – účet pro podnikatele a jsou povinné

sporožirové účty – účet pro obyvatele

devizový účet – pro podnikatele i obyvatelstvo, lze vybírat i v jiné měně

termínovaný účet – je dán přesný termín kdy je možno na účet vkládat a vybírat

-         vhodný pro banku i pro klienta

-          jsou úročeny vyšší úrokovou sazbou a pro banku jsou stabilní zdroj příjmů

 

aktivní operace

-         banka půjčuje peníze na úvěry

-         za každý úvěr je potřeba ručit

 

způsoby ručení úvěrů

a)      ručitel – může být FO i PO

b)      cese (postoupení) pohledávek – postoupení pohledávek, úvěr jiné FO nebo PO je postoupen nebo přenechán bance a tím dojal ke splnění závazku

c)      cenné papíry – zisk z CP je použit jako záruka na úvěr

d)      hypotéka – ručeno nemovitostí

 

druhy úvěrů

a)      krátkodobé

b)      dlouhodobé

 

kontokorentní úvěr

-         kombinace běžného účtu a úvěru

-         má stanoven úvěrový rámec(maximální výše čerpání úvěru)

-         nejdražší krátkodobý úvěr, má nejdražší úrokovou sazbu

 

směnečný eskontní úvěr

-         principem tohoto úvěru je prodej směnky před termínem její splatnosti

 

„graf“

 

I.                    předložení směnky v den splatnosti

II.                 předání směnky

III.               odkup směnky

IV.              předložení směnky k proplacení

nástroje CB

PMR – když se zvýší tak se sníží nabídka peněz, když se sníží tak se zvýší nabídka peněz v ekonomice

Diskontní sazba – je to úroková sazba, za kterou si obchodní banky půjčují peníze od CB, ovlivňuje výši úrokových sazeb, když se zvýší tak se zvýší i úroky u obchodních bank, sníží se zájem o úvěry a tím pádem i nabídky úvěrů

Operace na volném trhu – je nákup nebo prodej státních cenných papírů

                                         nákup = vyšší nabídka

                                       prodej = nižší nabídka

 

cíl banky – je ovlivnit nabídku peněz

 

monetární politika

-         politika centrální banky

-         centrální banka je česká národní banka(sídlí v Praze)

 

nepřímé nástroje monetární politiky

a)     povinné minimální rezervy 

-         částka kterou si každá obchodní banka musí nechat z každého vkladu

-         výše PMR určuje CB

-         pokud se zvýší PMR sníží se množství peněz v ekonomice

-         pokud se sníží PMR zvýší se množství peněz v ekonomice

 

b)    diskontní sazba

-         obchodní banky si půjčují peníze od CB

-         CB stanový úrokovou sazbu půjčky a tato úroková sazba je sazba diskontní

-         diskontní sazba = 10% ( má signální roli)

-         znamená to že diskontní sazba určuje ostatním bankám jak vysoké mají být sazby , pokud by ostatní banky stanovili nižší sazby než je diskontní sazba prodělávali by na půjčkách

 

c)     operace na volném trhu

-         je to nákup a prodej  státních cenných papírů, při prodeji CP, dochází ke snižování nabídky peněz v ekonomice, při nákupu se bude nabídka zvyšovat

 

regulace investičního úvěru

investiční úvěr – jsou peníze, které si půjčujeme od banky na investice, stát určí maximum výše tohoto úvěru, pokud podnikatel žádá vyšší úvěr než je maximum, musí mít povolení státních orgánů, je určen pouze podnikatelům

 

 

regulace spotřebního úvěru

spotřební úvěr – CB má právo regulovat dobu splatnosti úvěru, slouží FO

 

CB má dva typy monetární politiky

 

expanzivní – nabídka peněz v ekonomice se zvyšuje

destriktivní – nabídka peněz v ekonomice se snižuje