Jdi na obsah Jdi na menu
 


Daňová politika

16. 3. 2009

 

Téma č. 21

Daňová politika

                                 

historie daní

ve 13. století byla daň jako povolená loupež, neexistovali daňové zákony, nikde nebylo evidováno kolik vybírat

v 17. století byla daň jako platba za vykoupení míru, daň sloužila k financování armády, měla zabezpečit mír ve státě

v 19. století byla jako platba na ochranu života, měla sloužit k zabezpečení obrany obyvatelstva, už byl určitý systém

 

daň a daňová technika

daň

-         platba ve prospěch SR

-         platba povinná, nedobrovolná, vynucená

-         platba finančně nenávratná

-         platba neekvivalentní – nevíme co přesně za odvedenou daň dostáváte

-         platba neúčelová – nevíme na jaký účel bude daň použita

-         platba opakovaná – opakuje se v nějaké časové periodě

 

daňové pojmy

daňový subjekt – v zákoně musí být definováno kdo je plátcem daně, musí být jasné kdo je poplatník a kdo plátce

opletník – je ten na koho doléhá daňová povinnost ( v obchodě jsem poplatník)

plátce – je ten, kdo odvádí daň do státního rozpočtu

daňový objekt – v zákoně musí být přesně stanoveno co je předmětem zdanění

daňová sazba – v zákoně musí být uvedeno jak vysoká je daňová povinnost

lhůta splatnosti – zákon uvádí do kdy má být splněna daňová povinnost

sankce – v zákoně musí být přesně definováno co se stane když daň nebude odvedena ve správný čas a ve správné výši

 

daňové principy

-         soustava teoretických pravidel, která určují jak má být stavěna daňová soustava

 

1)      daňové neutrality – neměnný parametr, nemá ovlivňovat procesy hospodářství

2)      daňové univerzality – daň má mít minimální počet vyjímek

3)      daňová pružnost – daň má reagovat na výkyvy hospodářského cyklu

4)      daňové výnosnosti – daň má být stanovena tak vysoká aby byla dostatečným příjmem do státního rozpočtu

5)      daňové spravedlnosti – a) vertikální – osoby se stejným poplatním příjmem mají platit

                                                       stejně vysoké daně

                                                 b) horizontální – poplatníci s vyšším příjmem mají platit vyšší

                                                     daně

6)      daňové únosnosti – daň má být stanovena tak vysoká aby jí poplatníci byli schopni platit

7)      daňové spravovatelnosti – stát má mít dostatek prostředků aby mohl daně vymáhat a kontrolovat

 

konstrukce daňových sazeb

-         daňová sazba určuje jak má být vysoká daňová povinnost

-         možno stanovit procentem

 

1) procentní sazba – daňová povinnost je stanovena procentem

                               - nejpoužívanější způsob

2) absolutní částka – stanovena přímo                   

                               - stanovena silniční daň

3) stanovení rozdílem – daňová sazba by byla stanovena jako rozdíl dvou částek

 

druhy sazeb

1)      lineární sazba – každý přírůstek příjmu je zdaňován stejným způsobem výše sazby se nemění

2)      progresivní sazba – každý přírůstek příjmu je zdaňován vyšší daňovou sazbou, jediná u nás používaná

a)      stupňovitá

b)      klouzavá

c)      mírně klouzavá

 

3)      degresivní –pouze teoretickým modelem není používána, odporuje principu daňové spravedlnosti, každý přírůstek daně by byl zdaňován nižší daňovou sazbou

 

 

Progresivní stupňovitá sazba

 

příklad:

příjem   0 – 100 000            sazba 10%

100 001 – 200 000                         20%

200 001 a více                                30%

 

-         vzniká princip daňové tvrdosti

-         příjem 100 000 bude zdaňován 10% a příjem o 1 Kč víc 20% = odporuje principu daňové spravedlnosti

-         daňová spravedlnost odstraňuje klouzavá a méně klouzavá sazba

 

progresivní klouzavá sazba

 

daňový základ  0 – 100 000                   sazba 10%

100 001 – 200 000                   10 000 + 20% z. částky nad 100 000

200 001 a více                          40 000+ 30% z částky nad 200 000

 

příklad1:

 

                             100 000 – 10 000 daňová povinnost

105 000

                             5 000 – 20% z 5000 = 1000

                            daňová povinnost je 11 000

 

příklad 2:

 

                              200 000 – 40 000daňová povinnost

260 000

                              60 000 – 30% z 60 000 = 1800

z 89 000 je daňová povinnost 8900

 

mírně klouzavá sazba

 

daň. základ  0 – 100 000                  sazba 10%

100 001 – 200 000                         10 000+ 20% z částky nad 100 000

200 001 a více                                30 000+ 30% z částky nad 200 000

 

daňová soustava

 

druhy daní – přímé, nepřímé, reálné

 

přímé daně – jsou to takové daně, u kterých nelze odlišit osobu poplatníka

nepřímé daně – můžeme odlišit osobu poplatníka a plátce např. DPH

reálné daně – jsou placeny na základě vzniku nějaké události například dědická daň, daň z nemovitosti, silniční, darovací

 

v ČR je možno platit jen výše uvedené daně

 

správa daní

-         právo činit opatření potřebná ke správnému zajištění, stanovení a splnění daňové povinnosti, patří sem:

a)      právo vyhledávat daňové subjekty

b)      právo vyměřit daně

c)      právo vybrat daně

d)      právo vyúčtovat daně

e)      právo vymáhat daně

f)        právo kontrolovat daně

 

legislativní orgány

-         správu daně vykonávají správci daně = státní orgány( finanční úřady, ministerstvo financí, ředitelství, celní úřady – vybírají DPH při provozu)

-         daňový subjekt = poplatník, který nesplnil daňovou povinnost

-         třetí osoby = svědci, soudní znalci, účetní, auditoři,

 

daňové řízení – soubor úkonů, které vedou ke stanovení a splnění daňové povinnosti

 

zásady daňového řízení

a)      zákonnosti – celé daňové řízení musí probíhat podle daňových zákonů

b)      součinnosti – součinnost mezi správcem daně a daňovým subjektem, daňový subjekt má povinnost napomáhat správci daně při dokazování

c)      neveřejného řízení – stanový zákaz přítomnosti každé jiné osoby která není účastníkem daňového řízení

d)      mlčenlivosti – všichni účastníci řízení jsou povinni na veřejnosti zamlčet veškeré skutečnosti které vyplynuly z daňového řízení

 

dělení daňového řízení

a)      přípravné řízení – shromažďování důkazů, má vést k objasňování viny či neviny daňových subjektů

b)      vyměřovací řízení – stanovena výše daňové povinnosti, stanoven termín splatnosti

c)      placení daní – má povinnost zaplatit částku která mu byla stanovena ve vyměřovacím řízení

d)      vymáhací řízení – má správce daně právo vymoci zaplacení daňové povinnosti soudní cestou

 

DPH a její předchůdci

DPH = odváděno při každém prodeji zboží, částka DPH je zahrnuta v ceně zboží