Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ekonomie-ot.č1

16. 3. 2009

Téma č. 1

 

Ekonomie

 

potřeby – jsou to požadavky, který si člověk uvědomuje a snaží se o jeho uspokojení

druhy: individuální – potřeby jenom pro jednoho člověka (jídlo)

           kolektivní  -  potřeby více lidí ( silnice, obchody)

           biologické -  potřeby osobní ( jídlo, spánek)

           společenské – potřeby práce, přátelství, hudba

 

spotřeba – konečné využití statků a služeb, je to uspokojení potřeb

             jednorázová – jídlo

             postupná – oblečení

 

trh – je to střed nabídky s poptávkou

       odpovídá na základní otázky: CO?- jaké statky se mají vyrábět

                                                       JAK? – jakým způsobem vyrábět

                                                       PRO KOHO? – jak se rozdělí to, co se vyrobí

 

-         existuje VOLNÁ RUKA TRHU, trh odpovídá na všechny tři otázky sám

typy trhu – místní trh – speciální trh, vše se prodává, na jednom místě

-         národní trh – spojení místních trhů v rámci státu

-         světový trh – splynutí národních trhů, pomocí zahraničního obchodu

-          dílčí trh – trh jednoho druhu zboží

-          agregátní trh – trh všeho zboží dohromady

 

spotřebitel a užitek

-         je to subjektivní pocit plynoucí ze spotřeby statků a služeb,

spotřebitel má výdaje na nákup statků a služeb a z nich má potom užitek

 

užitek – je pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby statků

 

druhy užitku: - celkový užitek CU – vyjadřuje celkovou úroveň uspokojení určité potřeby

                         ( v peněžních nebo hmotných jednotkách)

                      - mezní užitek MU – je odvozen z celkového užitku

                                                     - součet mezních užitků = celkový užitek

 

vztah mezi CU a MU – celkový užitek plynoucí ze spotřeby všech užívaných jednotek

                                      vždy roste

 

zákon klesajícího MU : MU klesá s růstem spotřebovaného zboží ( první spotřebovaná

                                     jednotka přinese nejvyšší MU, každá další jednotka přinese menší 

                                     MU)