Jdi na obsah Jdi na menu
 


Majetková a kapitálová struktura podniku

16. 3. 2009

Majetková a kapitálová struktura podniku

 

-         podnikání vyžaduje hmotné i jiné hospodářské prostředky jako jsou budovy, stroje, suroviny, dopravní prostředky, pohonné hmoty atd.

-         toto složení prostředků se označuje jako majetek podniku

 

Majetková struktura podniku

 

Majetek podniku – je souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání

 

1) dlouhodobý majetek – slouží podniku na dlouhou dobu (více než 1 rok) a tvoří podstatu

                                         jeho majetkové struktury, člení se na:

a)      hmotný – movitý a nemovitý

b)      nehmotný

c)      finanční

2) oběžný majetek – je v podniku přítomen v různých formách

                                 a) věcný oběžný majetek – zásoby- materiál, polotovary, zboží

                                                                                          hotové výrobky, nedokončená výroba

                                 b) peněžní formy – peníze – ceniny, krátkodobé cenné papíry, hotovost,

                                                                               pohledávky, peníze na BÚ

 

 

Oceňování a opotřebení majetku podniku

 

-         jednotlivé položky se oceňují individuálně, takže celková hodnota aktiv se zjistí součtem jednotlivých položek, každá věc má nějakou hodnotu, nějakou cenu

-         cena zásob se mění s kolísáním jejich tržní ceny

-         majetek podniku se opotřebovává postupně a odepisuje se

 

 

kapitál podniku je: vlastní – vklad podnikatele

                               cizí – úvěry, půjčky