Jdi na obsah Jdi na menu
 


Makroekonomie, výkonnost NH

16. 3. 2009

 

Téma č. 23

 

 

Makroekonomie, výkonnost NH

-         část ekonomie, která se zabývá státním hospodářstvím

 

národní hospodářství – veškeré hospodářské procesy, které vznikají na území jednoho státu

 

HDP – vyjadřuje výkonnost národního hospodářství

-         souhrn všech statků a služeb které byly vyrobeny v ekonomice zadané období(zpravidla 1 rok)

-         k posouzení výkonnosti národního hospodářství je potřeba porovnávat úroveň HDP, inflace a nezaměstnanost

 

měření HDP

a)      výdajová metoda – sečteme výdaje všech ekonomických subjektů

 

výdaje domácnosti + výdaje firem + výdaje vlády + čistý export = HDP

C + G +Ig + (im – Ex) = HDP

 

b)      produktová metoda – sčítá všechny vyrobené finální statky a služby

 

finální = konečné (určené konečnému spotřebiteli)

-         pokud bychom nezapočítávali finální statky a služby docházelo by k duplicitnímu započítávání (statky a služby by byly započteny několikrát)

 

c)      důchodová – sčítají se důchody všech subjektů trhů – mzdy, zisky

 

 

vypovídací schopnosti ukazatele HDP

-         není úplně 100%

-         ukazatel HDP není přesný úplně

 

ukazatel HDP nezahrnuje:

+1) produkty černé a šedé ekonomiky (prostituce, korupce)

+2) hodnota technického zhodnocení výrobků

+3) hodnota volného času

-4) znehodnocení ŽP

čisté ekonomické bohatství (new)

HDP 1 + 2 + 3 – 4 % new

 

Hospodářský cyklus

reálná HDP – skutečné dosažení HDP

potencionální HDP – nejvyšší možný HDP

 

„graf“

I.                    Vrchol

II.                 recese (pokles)

III.               dno

IV.              expanze (nárůst)

V.                 vrchol

 

 

hospodářský cyklus: pravidelné kolísání reálného HDP okolo úrovně potencionálního HDP

 

I.                    ve fázi vrcholu se reálný HDP nejvíce přibližuje produktu potencionálnímu

-         ekonomika má relativně dobrou výkonnost

-         nízká míra nezaměstnanosti

-         nízká míra inflace

 

II.                 recese (pokles)

 

-         klesá úroveň HDP

-         zvyšuje se nezaměstnanost

-         zvyšuje se inflace

-         pokud HDP klesá po dobu 6 měsíců nazývá se tento stav kontrakce

-         hluboký a dlouhodobý pokles = deprese

 

III.               reálný (skutečný) produkt dosahuje minimální úrovně

 

-         úroveň ekonomiky je špatná

-         vysoká míra nezaměstnanosti a inflace

 

IV.              expanze (nárůst)

 

-         roste úroveň HDP

-         snižuje se míra nezaměstnanosti a inflace

-         výkonnost ekonomiky se zvyšuje

 

     

příčiny vzniku cyklu

 

externí – teorie externích příčin

              1 příčina – změna cen vzácného zboží

              2 příčina – katastrofy

              3 příčina – nerovnoměrné tempo vynálezů a techniky

 

interní – vznikají na základě hospodářské politiky státu

-         HDP kolísá z důvodů kombinací teorie interních a externích příčin

 

  Nezaměstnanost

„graf“

 

měření nezaměstnanosti – podle míry nezaměstnanosti

 

u = U / L + U

L = počet zaměstnaných

U = počet nezaměstnaných

- za nezaměstnané považujeme osoby, které práci nemají, ale práci aktivně hledají

 

druhy nezaměstnanosti

1)      frikční – vzniká tehdy, když lidé přecházejí z jednoho zaměstnání do druhého

2)      strukturální – vzniká díky jiným nárokům na jednotlivá povolání, doba trvání je i několik let

3)      cyklická – souvisí s výkyvy v hospodářském cyklu

 

a)      Dobrovolná – lidé kteří pracovat mohou ale práci nehledají

b)      nedobrovolná – lidé kteří pracovat mohou ale nemohou najít práci

 

řešení problému nezaměstnanosti

 

inflace

-         další ukazatel výkonnosti národního hospodářství

-         trvalý posun cenové hladiny směrem nahoru (všechny výrobky)

 

deflace

-         opak inflace

-         trvalý posun cenové hladiny směrem dolů

 

desinflace

-         zpomalení růstu cenové hladiny

 

druhy inflace

a) mírná – ceny se zvednou do 10%

              -  normální stav ekonomiky, obyvatelstvu nezpůsobuje velké problémy

b) pádivá – ceny se zvednou do 100%

         - výrazný ekonomický problém, peníze přestávají mít svojí hodnotu

         - nevyplatí se spořit peníze

c) hyperinflace – nárůst do 1000%

             - peníze ztrácejí svoji hodnotu, vyplatí se nakupovat zlato, nemovitosti, umělecké předměty

            - přestává fungovat trh nabídka a poptávka

            - lidé se často vracejí k naturální směně

            - má sociální důsledky

 

příčiny inflace

-         nacházíme jak na straně agregátní nabídky tak poptávky

 

A)   poptávková inflace (inflace tažená poptávkou)

 

N – nominální HDP, nejvyšší dosažený HDP

„graf“

 

levný úvěr – když jsou nízké úrokové sazby, vzroste poptávka po úvěrech, bude větší množství volných peněz

 

snížení daní – odvádí se menší částka, dojde ke zvýšení poptávky po statcích a výrobci zvýší ceny statků

       

 

B)   nabídková inflace – inflace tažená náklady

 

„graf“

 

-         zvyšování nákladů na výrobu mohou výrobci vyrobit menší množství statků a služeb, ale zisk chtěj zachovat stejně velký, proto zvýší cenu statků

-         tím dojde k posunu cenové hladiny a ke snížení cenového reálného produktu