Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podnik jako součást národního hospodářství

16. 3. 2009

Téma č. 4

 

 

Podnik jako součást národního hospodářství

 

založení podniku

 

-         v ČR je umožněno podnikat všem občanům op splnění základních podmínek

 

Všeobecné podmínky:

-         dosažení věku 18 let

-         právní způsobilost

-         bezúhonnost

 

Zvláštní:

-         odborná způsobilost (vyučení v oboru)

-         dosažení jiné než odborné způsobilosti ( praxe)

 

Volba právní formy podnikání

a)      podle zákona o živnostenském podnikání = ŽIVNOST (FO)

b)      podle obchodního zákoníku = OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (PO)

 

 

 Postup založení živnosti

-         nutností je získat živnostenské oprávnění ŽIVNOSTENSKÝ LIST nebo KONCESNÍ LISTINA

-         musí se splnit podmínky dané zákonem

 

Obchodní společnost

-         jsou to PO založeny za účelem podnikání

 

Postup založení obchodní společnosti

-         zakládá se buďto společenská smlouva (v.o.s., k.s., a.s.)

-         nebo zakladatelská listina (s.r.o.- s jedním zakladatelem)

-         nejpozději do 90 dnů od založení společnosti je třeba podat návrh na zápis do obchodného rejstříku

-         společnost vzniká až zápisem do obchodního rejstříku

 

Fyzická osoba (FO) -  je to jeden člověk, jako nositel práv a povinností, způsobilost podnikat

                                   získávají osoby až po dosažení 18 let

Právnická osoba (PO) – uměle vytvořený subjekt, útvar vytvořený lidmi, považovaný podle

                                      zákona za právní subjekt (společnosti, družstvo)

Obchodní rejstřík

-         je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje které se týkají podnikatelů

-         vede rejstříkový soud

-         zapisují se tyto údaje: obchodní jméno, u PO sídlo, u FO bydliště a místo podnikání, IČO, předmět podnikání. právní forma u PO, označení, sídlo a předmět podnikání odštěpného závodu, jméno vedoucího + bydliště, jméno prokuristy