Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pojišťovnictví

16. 3. 2009

Téma č. 20

 

 

Pojišťovnictví

 

princip pojištění – je to fiktivní zboží a k plnění dojde tehdy pokud opravdu došlo k pojistné události

 

riziko – je chápáno jako možnost vzniku negativní události je měřitelné počtem pravděpodobnosti

 

a)      čisté – riziko při kterém dochází pouze k negativním událostem

b)      spekulativní – dochází buď k pozitivním nebo negativním událostem(sázka)

 

rozměry rizika

a)      okamžik realizace rizika – je to doba nebo období kdy dojde k negativní nebo náhodné události

b)      výskyt rizika – říká jaké je procento pravděpodobnosti že dojde k náhodné události

c)      rozsah rizika – plné –zajedou mě, umřu, částečné – přejedou mě, mám ránu

 

risk managament – je to řízení rizika a probíhá ve 3 fázích

1)      identifikace rizika – zjištění která mohou rizika ohrožovat

2)      ocenění rizika – zjištění jakou finanční ztrátu riziko způsobí

3)      kontrola a financování rizik – snaha o zabránění nebo snížení finanční ztráty

 

vývoj pojišťovnictví

1)      pojištění má vzájemnostní charakter

2)      období liberálního přístupu- nejsilnější je námořní, požární a životní pojištění

3)      období státních zásahů – dochází k nutnosti regulace pojištění

státní zásahy

a)      koncesní přístup – povolení k provozování pojišťovnictví

b)      zajišťovací povinnost – tvorba rezervních fondů

c)      vykonává dohled nad pojišťovnami

d)      kontroluje výši pojistného

 

pojištění

a)      povinné, zákonné

b)      dobrovolné, komerční = rizikové a rezervotvorné

 

příklad pojištění

havarijní – auto- rizikové, úrazové – rizikové, životní – rezervotvorné

domácnost – rizikové, dům – rizikové, důchodové – rezervotvorné

ZP +SP – zákonné a povinné, cestovní – rizikové, krádež – rizikové

 

základní pojmy

pojistný kmen – souhrn pojistných smluv, které pojišťovna uzavřela v rámci jednoho druhu pojištění

pojištěné riziko – souhrn rizik, které pojišťovna kryje uzavřením pojistných smluv v rámci jednoho druhu pojištění

pojistné podmínky – a) všeobecné – platné pro všechny pojišťovny, stanovuje je orgán státního dozoru který určuje způsob pojistné smlouvy, začátek a konec pojištění, předmět pojištění, způsob placení, podmínky poskytování pojistného plnění

c)      zvláštní – konkretizují všeobecné podmínky, stanovuje je samostatná pojišťovna

 

pojistník – FO nebo PO která uzavřela pojistnou smlouvu

pojištěnec – osoba která je pojištěna

pojišťovatel – je PO a je to pojišťovna

pojistné – částka která byla vyměřena pojišťovatelem

pojistné plnění – je částka kterou dostaneme jestliže dojde k realizaci rizika