Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozborová činnost podniku

16. 3. 2009

Téma č. 17

 

 

Rozborová činnost podniku

 

Soustavy ukazatele

a)      paralelní soustava – ukazatele na sebe navzájem navazují

„graf“

 

příklad: Z-skore

 

Z = 1,2a + 1,4b + 3,3c + 0,6d + 1,0e

 

a = oběžný kapitál : aktiva celkem

b = zisk po zdanění : aktiva celkem

c = zisk před zdaněním + úroky : aktiva celkem

d = vlastní jmění : celkové dluhy

e = tržby : aktiva celkem

 

Z = více než 2,99 = finančně silný podnik

Z = 1,81 – 2,99 = počínající finanční problémy

Z = méně než 1,88 = velká platební neschopnost

 

b)      pyramidová soustava ukazatele na sebe navzájem navazují

 „ graf“

 

příklad: DU – PONT – začal se používat ve francouzské firmě s tímto jménem

 

„graf“

 

Rentabilita tržeb – kolik korun čistého zisku vynesl 1 Kč tržeb

Obrátky aktiv – kolikrát za výrobní cyklus jsou aktiva obnovována, čím větší hodnota tím lépe

Rentabilita aktiv – kolik Kč zisku přinese 1 Kč aktiv

 

příklad:  Z2 = 3,15

      DU point = 0,06 = 6%              „graf“

 

Srovnání ukazatele

 

a)      v čase – srovnání ukazatelů za určitá časová období

b)      s normativní veličinou – normativní hodnota se srovnává hodnota vypočtená

c)      v prostoru = benchmarking – srovnávání jednotek mezi sebou (interní nebo externí)

 

Benchmarking

 

a)      interní – srovnává jednotlivé části (oddělení, pobočky) v rámci jednoho podniku

b)      externí – srovnávání podniku mezi sebou

                             podmínky – použití stejných technologií podnikání, podobná velikost

                                                       jednotek, stejné principy ocenění majetku

                                   podmínky vhodné ke srovnání – zaměřeny na objem výkonu, neustále

                                                                                       sleduje náklady, stálý kontakt se

                                                                                       zákazníky, zajímá ho kvalita a používá

                                                                                       nové technologie

                                  srovnává produkty podle produktivity

                                  tržby: počet pracovníků – ukazatel říká, jaké jsou průměrné tržby na

                                            jednoho pracovníka

                                  tržby: osobní náklady – kolik korun tržeb vydělá jedna koruna

                                            investovaná do osobních nákladů

produktivita používaná v benchmarking:

 

příjmy – ( nákup + režie + odpisy + úroky)

               počet pracovníků

 

Režie – elektřina, občerstvení, knihy

 

Controlling

-         řízení podniku

-         metoda orientovaná na tvorbu zisku

-         význam je v tom že by měla zvyšovat ziskovost podniku

-         používá rozdělení nákladů

 

a)      pohotovostní náklady I. – náklady se dají přímo přiřadit k jednomu výrobci

b)      pohotovostní náklady II. – nelze je přesně rozpočítat na jeden výrobek

 

podmínky zavedení controlling

1)      rozdělení nákladů

2)      přiřazovat náklady výnosům

3)      kalkulace nákladů a výnosů

4)      sestavovat roční plány