Jdi na obsah Jdi na menu
 


7) MO – ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY PŘI ÚČTOVÁNÍ O MATERIÁLOVÝCH ZÁSOBÁCH, ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY

15. 3. 2009

7) MO – ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY PŘI ÚČTOVÁNÍ O MATERIÁLOVÝCH ZÁSOBÁCH, ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY

MATERIÁL NA CESTĚ

- máme fakturu, ale nemáme materiál ke dni účetní uzávěrky

1) faktura od dodavatele D 321, MD 111

2) materiál na cestě, nemáme fakturu D 111, MD 119

3) v dalším roce přišel materiál D 119, MD 112

 

NEVYFAKTUROVANÉ DODÁVKY

- máme materiál, ale nemáme fakturu

1) Příjemka bez faktury D 389, MD 111

2) Faktura bez příjemky D 111, MD 119

3) V dalším roce přišla faktura D 321, MD 389

 

MATRIÁL VLASTNÍ VÝROBY

- vyrábí si podnik sám, oceňuje se ve vlastních nákladech

D 621, 622, MD 111 pořízení materiálu

Přírůstek MD 122, D 612

Úbytek D 122, MD 612

 

PRODEJ MATERIÁLU

- nadbytek materiálu, nebo se přestávají vyrábět určité druhy výrobků v důsledku čehož se materiál na jejich výrobu stal nepotřebným

D 642, MD 211, 311 – prodejní cena

D 112, MD 542 – pořizovací cena

 

REKLAMACE MATERIÁLU

 - liší se počet zboží, zboží je vadné, nebo nám dodali jiný druh

1) faktura D 321, MD 111, MD 343

2) převzetí do skladu D 111, MD 112

3) reklamce  D 111, MD 315

4a) část reklamace uznaná MD – 343, MD – 315

4b) neuznaná reklamace D 315, MD 549

 

ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY

- zásoby vlastní výroby najdeme ve směrné osnově v účtové skupině 12. V našem účtovém rozvrhu obsahuje tyto účty

121 – nedokončená výroba

- produkty, které prošly jedním nebo i několika výrobními stupni, ale nejsou ještě hotovým výrobkem, mohou být rozpracovány i v rámci určitého výrobního stupně, o nedokončené výrobě ale účtují i účetní jednotky, které vytvářejí výkony povahy nehmotné

122 – polotovary vlastní výroby

- odděleně evidované produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni, od nedokončeného se liší i tím, že obvykle bývají samostatně prodejné

123 – výrobky

- dokončené produkty vlastní výroby určené k prodeji

124 – zvířata

- patří sem mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, kožešinová zvířata, ryby, včely, hejna slepic, kachen, krůt, perliček a hus na výkrm

 

OCEŇOVÁNÍ

- zásoby vlastní výroby se oceňují ve vlastních nákladech, ty zahrnují všechny přímé náklady, popřípadě i část nákladů nepřímých, které se k výrobní činnosti vztahují

 

ÚČTOVÁNÍ

Přírůstek MD 611, 612, 613 – Změna stavu…

                  D 121, 122, 123 – NV, Polotovary, Výrobky

Úbytek D 611, 612, 613 – Změna stavu…

            MD 121, 122, 123 – NV, Polotovary, Výrobky